Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Edu2Review
📢 ĐK gói luyện nói tiếng Anh cùng gia sư nước ngoài nhận ngay combo ưu đãi cực hot!
📢 Mới StudyNow cho ra mắt Khóa luyện nói 1 kèm 1 cùng gia sư nước ngoài. Chọn ngay gia sư cá nhân để luyện tập cùng bạn!
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Điều dưỡng gây mê hồi sức

Điều dưỡng
1 tháng
Điều dưỡng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức có kiến thức cơ bản vể cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người.

Có kiến thức về phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh và cộng đồng; Có hiểu biết về pháp luật, chính sách về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Kỹ năng:

Quản lý và thực hiện được công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong khoa gây mê hồi sức; Nhận biết và chuẩn bị được dụng cụ cho một số phẫu thuật thông thường đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình vô khuẩn;

Quản lý – sử dụng các nguồn lực, trang thiết bị thuộc chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức.

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học
1 tháng
Kỹ thuật xét nghiệm y học
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Xét nghiệm y học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc ngành Xét nghiệm Y học để phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Xét nghiệm y học có kiến thức tổng quan về con người, bao gồm những kiến thức: về cấu trúc và chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho công việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm y học;

Kỹ năng:

Vận hành, bảo quản, bảo dưỡng được một số loại trang thiết bị thuộc chuyên ngành xét nghiệm. Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm;

Thực hiện các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm;

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng
1 tháng
Điều dưỡng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề thông thường của chuyên ngành Điều dưỡng Sản phụ khoa, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của ngành Điều dưỡng phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa có kiến thức tổng quan về con người bao gồm: Nhận biết về cấu trúc và chức năng của cơ thể ở trạng thái bình thường và bệnh lý qua các thời kỳ trẻ em, người lớn, người cao tuổi, đặc biệt những thay đổi về giải phẫu sinh lý của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộ đời, làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe con người.

Kỹ năng:

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng phức tạp theo y lệnh của Bác sỹ, phụ giúp bác sỹ thực hiện các kỹ thuật phức tạp đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, nhận biết các thay đổi bất thường và chuyển tuyến kịp thời. Thực hiện thành thạo những kỹ thuật cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thực hiện giáo dục truyền thông về sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho phụ nữ và cộng đồng.

Điều dưỡng nha khoa

Điều dưỡng
1 tháng
Điều dưỡng
1 tháng

Kỹ thuật hình ảnh

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng
Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học để phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có kiến thức tổng quan về con người bao gồm những kiến thức: cấu trúc và chức năng của cơ thể trong trạng thái bình thường và bệnh lý; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học.

Kỹ năng:

Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ; vận hành thành thạo, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh.

Thực hiện đúng các quy định về sử dụng vật tư, hoá chất thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh, các quy chế vô khuẩn trong hoạt động chuyên môn.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
1 tháng
Điều dưỡng
1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm để giải quyết các vấn đề thuộc ngành Điều dưỡng phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng; có phẩm chất đạo đức Điều dưỡng, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trong, chính xác, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Điều dưỡng có kiến thức tổng quan về con người bao gồm: Nhận biết về cấu trúc và chức năng của cơ thể ở trạng thái bình thường và bệnh lý qua các thời kỳ trẻ em, người lớn, người cao tuổi làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc con người.

Kỹ năng:

Sử dụng và quản lý hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ dùng trong theo dõi và chăm sóc người bệnh khi được phân công.

Có khả năng quản lý công việc, điều phối hoạt động trong nhóm chăm sóc, quản lý, sử dụng nguồn lực hợp lý hiệu quả đảm bảo chất lượng chăm sóc.

Y đa khoa

Y đa khoa
1 tháng
Y đa khoa
1 tháng

Thời gian đào tạo: 6 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Phát triển người Bác sỹ có đủ năng lực thực hành nghề nghiệp an toàn, hiệu quả với nền tảng kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở sâu rộng, kiến thức, kỹ năng y học lâm sàng và cộng đồng; có khả năng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; có sức khỏe; tác phong thực hành chuyên nghiệp dựa trên các chuẩn mực đạo đức y học, tinh thần trách nhiệm phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - văn hóa – xã hội; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân nhân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Vận dụng kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng, khoa học xã hội để giải thích cơ sở chỉ định, chống chỉ định, thực hiện, nhận định kết quả các quy trình kỹ thuật, thủ thuật, xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán theo quy định của Bộ Y tế.

Thể hiện sự hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản trong giải quyết các vấn đề sức khỏe thông thường và một số tình trạng bệnh lý đòi hỏi phải chữa trị khẩn cấp bao gồm điều trị thuốc, phẫu thuật, các phương pháp y học hỗ trợ, thay thế (phục hồi chức năng, dinh dưỡng, liệu pháp tâm lý, y học cổ truyền …)

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm