Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương - Chuyên ngành Điều dưỡng sản phụ khoa | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điều dưỡng sản phụ khoa

Chương trình

Ngành

Điều dưỡng

Thời lượng

1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết các vấn đề thông thường của chuyên ngành Điều dưỡng Sản phụ khoa, có khả năng độc lập thực hiện một số kỹ thuật cơ bản của ngành Điều dưỡng phục vụ yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Sản phụ khoa có kiến thức tổng quan về con người bao gồm: Nhận biết về cấu trúc và chức năng của cơ thể ở trạng thái bình thường và bệnh lý qua các thời kỳ trẻ em, người lớn, người cao tuổi, đặc biệt những thay đổi về giải phẫu sinh lý của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộ đời, làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe con người.

Kỹ năng:

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng phức tạp theo y lệnh của Bác sỹ, phụ giúp bác sỹ thực hiện các kỹ thuật phức tạp đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, nhận biết các thay đổi bất thường và chuyển tuyến kịp thời. Thực hiện thành thạo những kỹ thuật cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Thực hiện giáo dục truyền thông về sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho phụ nữ và cộng đồng.