Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương - Chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Kỹ thuật hình ảnh

Chương trình

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Thời lượng

1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học để phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có kiến thức tổng quan về con người bao gồm những kiến thức: cấu trúc và chức năng của cơ thể trong trạng thái bình thường và bệnh lý; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho việc thực hiện kỹ thuật hình ảnh y học.

Kỹ năng:

Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ; vận hành thành thạo, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh.

Thực hiện đúng các quy định về sử dụng vật tư, hoá chất thuộc chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh, các quy chế vô khuẩn trong hoạt động chuyên môn.