Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương - Chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chương trình

Ngành

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Thời lượng

1 tháng

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Xét nghiệm y học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức ngành và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc ngành Xét nghiệm Y học để phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cử nhân Xét nghiệm y học có kiến thức tổng quan về con người, bao gồm những kiến thức: về cấu trúc và chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho công việc thực hiện kỹ thuật xét nghiệm y học;

Kỹ năng:

Vận hành, bảo quản, bảo dưỡng được một số loại trang thiết bị thuộc chuyên ngành xét nghiệm. Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm tra chất lượng xét nghiệm;

Thực hiện các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm;