Đại Học Lạc Hồng

Đại Học Lạc Hồng

5 đánh giá
061.3952778
Đại Học Lạc Hồng
Đại Học Lạc Hồng
Đại Học Lạc Hồng
Đại Học Lạc Hồng

Đánh giá

Viết đánh giá

9.0

tuyệt vời
Tổng 5 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đang Xây Dựng Lại Cơ Sở 1 Mấy Dãy

Ưu điểm

Khuyết điểm

Trải nghiệm

Trường đang xây dựng lại cơ sở 1, mấy dãy phòng học mới nhìn đẹp thiệt. Nhà vệ sinh thì tuyệt vời. Phòng thí nghiệm ở cở sở 6 cho các ngành kỹ thuật thì khỏi chê. Tui đang học ở trường này.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Năm 1997, Đại học Lạc Hồng ra đời trở thành trường đại học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Đó là một sự kiện phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh kinh tế, xã hội mà còn có trọng tâm phát triển các khu công nghiệp và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ.

Địa điểm