Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Luật - Đại Học Huế

7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

2 khóa học

Luật Kinh tế

Luật Kinh doanh
4 năm

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Luật

Luật
4 năm

Khối lượng kiến thức: 120 tín chỉ.

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
 

Trường Chỉ Mới Thành Lập Tuy Còn Tồn Tại Khá

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường chỉ mới thành lập tuy còn tồn tại khá nhiều khuyết điểm nhưng có ưu điểm lớn là biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của sinh viên. Hy vọng trong tương lai trường sẽ có nhiều chuyển biến tốt hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm