Trường Đại học Lương Thế Vinh | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại học Lương Thế Vinh

8.0
Tốt
1 đánh giá

Chương trình

7 khóa học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Tài chính-ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Thú y

Thú y
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm