Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất | Edu2Review

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

4 đánh giá
6.0
Trung bình
4 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Kỹ thuật Trắc địa

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

Ngành

Kỹ thuật Trắc địa

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật địa chất

Địa chất

Kỹ thuật địa chất

Ngành

Địa chất

Kỹ thuật dầu khí

Kỹ thuật Dầu khí

Kỹ thuật dầu khí

Ngành

Kỹ thuật Dầu khí

Kỹ thuật cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.1
Cơ sở vật chất
6.9
Môi trường HT
6.9
HĐ ngoại khoá
6.9
Cơ hội việc làm
7.1
Tiến bộ bản thân
7.1
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
7.4
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
6.9
Giảng viên
7.1
Cơ sở vật chất
6.9
Môi trường HT
6.9
HĐ ngoại khoá
6.9
Cơ hội việc làm
7.1
Tiến bộ bản thân
7.1
Thủ tục hành chính
7.4
Quan tâm sinh viên
7.4
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
6.9

Giới thiệu

Địa điểm