Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM

3 đánh giá
4.7
Bình thường
3 đánh giá

Chương trình

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu

Thiết kế đồ họa

Ngành

Năng khiếu

Sư phạm mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm mỹ thuật

Ngành

Sư phạm Mỹ thuật

Điêu khắc

Điêu khắc

Điêu khắc

Ngành

Điêu khắc

Hội họa

Hội họa

Hội họa

Ngành

Hội họa

Đồ họa

Đồ họa

Đồ họa

Ngành

Đồ họa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm