Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM - Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | Edu2Review

Ngôn ngữ Anh

Chương trình

Ngành

Tiếng Anh

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 146 tín chỉ ( gồm 5 tín chỉ Giáo dục thể chất và 8 tín chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh).

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp gọi chung là tốt nghiệp trung học. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD – ĐT.

Thí sinh có kết quả điểm thi THPT Quốc gia theo các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường công bố.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh nắm vững kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Anh, có năng lực sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả, có kỹ năng biên-phiên dịch căn bản trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng ngôn ngữ này, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể làm việc trong các môi trường cần sử dụng tiếng Anh, tại các tổ chức thương mại, kinh doanh, tài chính ngân hàng.

Các vị trí mà cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận:

- Nhân viên văn phòng, giao dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng,

- Nhân viên bộ phận chuyên về giao tiếp, dịch thuật, hành chính,

- Các vị trí trợ lý như trợ lý dự án, trợ lý giám đốc,

- Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các lĩnh vực phổ thông, thương mại, tài chính ngân hàng cần sử dụng tiếng Anh

- Giáo viên và trợ giảng tiếng Anh trong các tổ chức giáo dục.