Trường Đại Học Nghệ thuật - Đại Học Huế - Chuyên ngành Điêu khắc | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Điêu khắc

Chương trình

Ngành

Điêu khắc

Thời lượng

5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 262 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng – an ninh (165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành Điêu khắc được đào tạo là những nhà điêu khắc có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, với trình độ chuyên môn cao, có tư duy sáng tạo, có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội – nhân văn. Có lòng yêu nghề, đổi mới trong nhận thức và phương pháp làm việc, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Nắm vững lý luận cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết của ngành đào tạo để sáng tạo và nghiên cứu, tham gia quản lý, thi công các công trình điêu khắc phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, theo kịp sự tiến bộ trong mọi lĩnh vực của xã hội nhất là trong lãnh vực hoạt động chuyên ngành Mỹ thuật.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;
  • Nắm vững kiến thức văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt Nam của khu vực và thế giới, đó là động lực của sáng tạo nghệ thuật;
  • Hiểu rõ được sự phát triển của xã hội trong và ngoài nước, nắm vững sự phát triển của nghệ thuật tạo hình quá khứ, hiện tại và định hướng cá nhân cho sự phát triển tương lai;
  • Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng

Nắm cơ bản một số chất liệu tạo hình, gỗ, đá, kim loại, gốm,... khai thác được các chất liệu đó trong xây dựng hình tượng nghệ thuật. Nắm vững một số kỹ năng kỹ xảo, sử dụng được một số kỹ thuật máy móc để hỗ trợ cho việc thực hiện tác phẩm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Nghệ thuật ngành Điêu khắc có đủ năng lực để đảm nhiệm các vị trí và cơ hội nghề nghiệp sau:

  • Có khả năng công tác chuyên ngành ở các cơ quan Văn hóa cấp sở, phòng, tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã trong hệ thống các cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan nước ngoài;
  • Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành và phổ thông (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);
  • Nhà Điêu khắc sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.