Trường Đại Học Nghệ thuật - Đại Học Huế - Chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Sư phạm Mỹ thuật

Chương trình

Ngành

Sư phạm Mỹ thuật

Thời lượng

4 năm

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 223 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng – an ninh (165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Mỹ thuật ở các trường ở bậc học phổ thông và các trường chuyên nghiệp. Cử nhân Sư phạm có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác các tác phẩm về Mỹ thuật đồng thời có thể học tiếp ở các bậc cao hơn cũng như tham gia tổ chức các hoạt động Mỹ thuật.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B;
  • Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác, về lý luận nghệ thuật vào việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
  • Nắm vững khối kiến thức chuyên ngành và kỹ năng chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

Về kỹ năng

Trong quá trình học tập, yêu cầu sinh viên phải tích cực trau dồi kiến thức, nuôi dưỡng cảm xúc, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên môn, người học không chỉ tìm tòi sáng tạo ý tưởng, phát triển hệ thống lý luận mà còn nghiên cứu sâu tính năng của các chất liệu sử dụng để thể hiện tác phẩm có hiệu quả cao về kỹ thuật xử lý chất liệu.

Một tác phẩm được đánh giá tốt yêu cầu phải đạt được các yếu tố sau:

  • Tác phẩm có ý tưởng sâu sắc (tư duy sáng tạo)
  • Tác phẩm biểu đạt về mặt cảm xúc (trái tim rung động)
  • Tác phẩm có kỹ thuật thể hiện cao (đôi tay điêu luyện)

Thể hiện tất cả những điều này tác phẩm mới đạt được giá trị biểu cảm cao.

Riêng đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật sinh viên phải có kỹ năng sư phạm, hay nói cách khác là khả năng giáo dục nghệ thuật, để làm được điều này, trong quá trình học tập sinh viên phải thực hiện các bài giảng, thuyết trình thông qua hình thức tổ chức họat động dạy học nhằm nâng cao phương pháp giảng dạy sư phạm, tham gia thâm nhập thực tế bằng các hình thức thực địa, tham quan. Phát triển khả năng đánh giá và diễn dịch tác phẩm của mình và của người khác để hoàn thiện hơn về nghiệp vụ sư phạm.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường THCS, trung cấp Mỹ thuật hoặc các giảng viên giảng dạy Mỹ thuật tại các trường cao đẳng, đại học có cùng chuyên ngành.
  • Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân có đào tạo về Mỹ thuật hoặc thực hiện các công việc liên quan đến mỹ thuật,...
  • Họa sĩ sáng tác chuyên nghiệp có khả năng hội nhập với trào lưu mỹ thuật truyền thống và đương đại ở trong nước, trong khu vực và quốc tế.