Trường Đại Học Nghệ thuật - Đại Học Huế - Chuyên ngành Thiết kế đồ họa | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thiết kế đồ họa

Chương trình

Ngành

Đồ họa

Thời lượng

5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 260 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng – an ninh (165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Mục tiêu đào tạo

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Thiết kế Đồ hoạ trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế Đồ họa có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm đồ họa đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ thuật ứng dụng khác của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nhóm Mỹ thuật ứng dụng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Sinh viên được trang bị kiến thức chung trong các lĩnh vực triết học, khoa học xã hội, nhân văn, tự nhiên, ngoại ngữ,… thuộc chương trình giáo dục đại cương.
 • Có kiến thức cơ bản về Mỹ thuật: sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở nghệ thuật thuộc khối/nhóm ngành nghệ thuật và mỹ thuật với trình độ lý luận nhất định về Mỹ thuật; có phương pháp tư duy sáng tạo nghệ thuật, khả năng nghiên cứu mỹ thuật và năng lực quản lý về mỹ thuật nói riêng và VHNT nói chung.
 • Có kiến thức cơ bản về mỹ thuật tạo hình và kiến thức chuyên sâu về ngành Đồ họa. Nắm vững ngôn ngữ tạo hình, quy trình, phương pháp sáng tác phẩm đồ họa: nguyên lý, kỹ thuật in ấn Đồ họa.
 • Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật và tìm tòi các kỹ thuật mới để thể hiện tác phẩm.

Về kỹ năng

 • Nắm vững các kỹ thuật in ấn của từng chất liệu như in khắc Gỗ, in Đá, in Lưới, in khắc Kim loại, in Monotype, Monoprint Collagraph, in Thạch cao và các kỹ thuật in ấn khác để có thể sáng tác các tác phẩm Mỹ thuật thuộc ngành Đồ họa.
 • Nắm vững các phương pháp sáng tạo nghệ thuật và ngôn ngữ đồ họa để xây dựng một tác phẩm mỹ thuật có tính dân tộc và hiện đại với phong cách cá nhân.
 • Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật và tìm tòi các kỹ thuật mới để phát triển tác phẩm.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Có thể độc lập trong nghiên cứu, thể nghiệm các hình thức nghệ thuật mới;
 • Có khả năng sáng tác tác phẩm tạo hình thuộc lĩnh vực Đồ họa in ấn, hoặc vẽ tay thể hiện trình độ thẩm mỹ tốt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật trong xã hội;
 • Có khả năng giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành và phổ thông (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bổ sung);
 • Có thể làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật ở các cơ quan, đơn vị tổ chức trong và ngoài nước.