Trường Đại Học Nghệ thuật - Đại Học Huế - Chuyên ngành Thiết kế nội thất | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thiết kế nội thất

Chương trình

Ngành

Thiết kế nội thất

Thời lượng

5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 257 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng – an ninh (165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Mục tiêu đào tạo

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Thiết kế Nội thất trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế Nội thất có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm nội thất đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ thuật ứng dụng khác của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về mỹ thuật tạo hình, và kiến thức chuyên sâu về ngành mỹ thuật ứng dụng.
 • Có trình độ ngoại ngữ tương đương chứng chỉ B và chứng chỉ tin học căn bản A.
 • Có sức khỏe tốt để công tác.
 • Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế nội thất.
 • Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế nội thất các công trình kiến trúc công nghiệp, thương mại, văn hóa và dân dụng.

Về kỹ năng

 • Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực nội thất.
 • Nắm vững ngôn ngữ thiết kế đồ họa và các phương pháp sáng tác thiết kế nội thất; vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo kiến thức thẩm mỹ vào quá trình sáng tác thiết kế nội thất.
 • Có tinh thần say mê sáng tạo, lòng yêu nghề; ý thức vì cộng đồng và báo vệ môi trường.
 • Có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết phát huy các giá trị truyền thống và tiếp thu, chọn lọc học tập tinh hoa nhân loại trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Cử nhân chuyên ngành thiết kế nội thất có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực Thiết kế nội thất như thiết kế kiến trúc, trang trí nội thất các công trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp có kỹ thuật và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
 • Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực Thiết kế nội thất.