Trường Đại Học Nghệ thuật - Đại Học Huế - Chuyên ngành Thiết kế thời trang | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Thiết kế thời trang

Chương trình

Ngành

Thiết kế thời trang

Thời lượng

5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 264 đơn vị học trình, chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng – an ninh (165 tiết).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Mục tiêu đào tạo

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Thiết kế Thời trang trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Thiết kế Thời trang có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế các bộ sưu tập thời trang ấn tượng cũng như các mảng thời trang ứng dụng của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về mỹ thuật tạo hình, và kiến thức chuyên sâu về ngành mỹ thuật ứng dụng.
 • Có trình độ ngoại ngữ tương đương chứng chỉ B và chứng chỉ tin học căn bản A.
 • Có sức khỏe tốt để công tác.
 • Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế thời trang.
 • Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ thuật ứng dụng.

Về kỹ năng

 • Có năng lực sáng tác, thiết kế trong lĩnh vực thiết kế thời trang;
 • Nắm vững ngôn ngữ thiết kế đồ họa và các phương pháp sáng tác thiết kế Thiết kế thời trang;
 • Vận dụng một cách hiệu quả và sáng tạo kiến thức thẩm mỹ vào quá trình sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc với tính thẩm mỹ cao;
 • Có kỹ năng vẽ, thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc và các phần mềm thiết kế thời trang một cách thuần thục.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Cử nhân chuyên ngành Thiết kế thời trang có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các công ty tư nhân liên quan đến lĩnh vực Thiết kế thời trang như sáng tác thiết kế các sản phẩm may mặc dân dụng có tính thẩm mỹ cao, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội.
 • Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh vực thời trang.