Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM - Chuyên ngành Kinh tế quản trị kinh doanh | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kinh tế quản trị kinh doanh

   Chương trình

   Ngành

   Quản trị kinh doanh

   Thời lượng

   1 tháng