Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng kế toán | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Tài chính ngân hàng kế toán

   Chương trình

   Ngành

   Tài chính Ngân hàng

   Thời lượng

   1 tháng