Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Edu2Review

Trường Đại Học Nguyễn Trãi

3 đánh giá
8.3
Tốt
3 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Kỹ thuật công trình xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Kỹ thuật môi trường

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Ngành

Thiết kế nội thất

Thiết kế đồ họa

Đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Đồ họa

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngành

Ngôn ngữ Nhật

Kiến trúc

Kiến trúc

Kiến trúc

Ngành

Kiến trúc

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Giới thiệu

Địa điểm