Trường Đại học Nha Trang - Chuyên ngành Bệnh học thủy sản | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Bệnh học thủy sản

      Chương trình

      Ngành

      Bệnh học thủy sản

      Thời lượng

      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 155 tín chỉ (bao gồm cả kiến thức giáo dục thể chất và quốc phòng)

      Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành và các quy định khác trong đề án tuyển sinh của Trường

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình giáo dục đại học Bệnh học thủy sản đào tạo kỹ sư bệnh học thủy sản. Bên cạnh những kiến thức chung nhằm đào tạo toàn diện, về chuyên môn, chương trình tập trung vào các lĩnh vực chính: phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản; quản lý dịch bệnh trên đối tượng thủy sản

      Chương trình đào tạo đại học Bệnh học thủy sản cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Bệnh học thủy sản ở trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Kiến thức

      • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
      • Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành bệnh học thủy sản
      • Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực bệnh học thủy sản.
      • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau
      • Quản lý sức khỏe động, thực vật thủy sản.
      • Phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
      • Quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
      • Chẩn đoán và chữa trị các bệnh cho động, thực vật thủy sản.

      Kỹ năng

      • Phát hiện, chẩn đoán và chữa trị các bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
      • Xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa dịch bệnh trong các cơ sở nuôi trồng thủy sản.
      • Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học về bệnh học thủy sản.
      • Tổ chức thực hiện phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
      • Tổ chức triển khai các chương trình tập huấn về chẩn đoán, phòng trị và quản lí sức khỏe động vật thủy sản.
      • Tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan đến thú y thủy sản

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư bệnh học thủy sản có thể làm việc tại:

      • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh về nuôi trồng thủy sản
      • Các cơ quan nghiên cứu về dịch bệnh ở các đối tượng nuôi thủy sản
      • Các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản
      • Các cơ quan quản lý nhà nước về thú y thủy sản và nuôi trồng thủy sản
      • Các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng hoặc trung cấp về lĩnh vực bệnh học thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản.
      • Các cơ sở dịch vụ hoặc các doanh nghiệp kinh doanh về thú y thủy sản