Trường Đại học Nha Trang - Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

      Chương trình

      Ngành

      Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

      Thời lượng

      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 158 tín chỉ

      Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

      Mục tiêu đào tạo

      hương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật cơ điện tử cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ điện tử phục vụ sản xuất và đời sống.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin vào ngành đào tạo.
      • Hiểu và có khả năng ứng dụng các kiến thức cốt lõi về lĩnh vực cơ khí.
      • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn sau: về điện – điện tử, lập trình, điều khiển và giám sát hệ thống. Sử dụng tốt các phần mềm thuộc chuyên ngành Cơ điện tử.

      Về kỹ năng

      • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và nâng cao trình độ, làm việc độc lập và theo nhóm, giao tiếp kỹ thuật.
      • Trình độ ngoại ngữ: đạt năng lực bậc 2 (cấp độ A2 theo Khung tham chiếu châu Âu) để tham khảo các tài liệu chuyên môn và giao tiếp. Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (the
      • o Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông).
      • Trực tiếp vận hành, chẩn đoán và sửa chữa các thiết bị và hệ thống tự động hóa.
      • Giám sát thi công và kiểm định chất lượng hệ thống điều khiển.
      • Tư vấn, thiết kế và đề xuất các giải pháp tự động.
      • Quản lý, điều hành quá trình thiết kế và sản xuất hệ thống tự động.
      • Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử có thể:

      • Thiết kế, vận hành và đề xuất các giải pháp tự động hóa cho các hệ thống có sử dụng sản phẩm cơ điện tử.
      • Làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp có dây chuyền sản xuất tự động.
      • Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, thiết kế ứng dụng công nghệ điều khiển tự động; các cơ sở đào tạo; cơ quan tư vấn, đại lý phân phối sản phẩm tự động hóa.