Trường Đại học Nha Trang - Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Hệ thống thông tin quản lý

      Chương trình

      Ngành

      Hệ thống thông tin quản lý

      Thời lượng

      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ (bao gồm cả kiến thức giáo dục thể chất và quốc phòng)

      Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình giáo dục đại học Hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

      Có kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và công nghệ thông tin để vận dụng vào lĩnh vực thiết kế, vận hành hệ thống thông tin quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, quản lý và công nghệ thông tin: Kế toán tài chính, Hệ thống thông tin kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử và giải thuật, Thiết kế Web phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Mạng máy tính và bảo mật…

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Về kiến thức

      • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
      • Hiểu và vận dụng kiến thức toán, quản lý, quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin vào các lĩnh vực chuyên môn được đào tạo
      • Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu một trong các ngôn ngữ theo quy định chung của Nhà trường
      • Hiểu và vận dụng các kiến thức chuyên môn

      Về kỹ năng

      • Xây dựng các quy trình quản trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
      • Quản trị mạng máy tính trong tổ chức, doanh nghiệp;
      • Triển khai các giải pháp tin học phục vụ cho hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, thương mại điện tử của doanh nghiệp;
      • Làm việc độc lập theo nhóm và với cộng đồng;
      • Tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ
      • Phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Nhân viên quản lý phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trong các cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp;
      • Nhân viên quản trị mạng máy tính trong tổ chức, doanh nghiệp;
      • Nhân viên tổ chức, thực hiện, phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp;