Trường Đại học Nha Trang - Chuyên ngành Tài chính - ngân hàng | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Tài chính - ngân hàng

      Chương trình

      Ngành

      Tài chính Ngân hàng

      Thời lượng

      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiên thức: 147 tín chỉ (bao gồm cả kiến thức giáo dục thể chất và Quốc phòng – An ninh) .

      Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành và các quy định khác trong đề án tuyển sinh của Trường

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu cùng với những kỹ năng giúp người học sau khi học xong chương trình có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

      Chương trình đào tạo đại học Tài chính Ngân hàng cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      • Có hiểu biết cơ bản về lý luận chính trị, quân sự; hình thành được thế giới quan và phương pháp luận khoa học để làm cơ sở cho việc tiếp cận, lĩnh hội các vấn đề chuyên môn và thực tiễn; có hiểu biết cơ bản về thể dục thể thao và phương pháp rèn luyện sức khỏe.
      • Hiểu và áp dụng được kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, toán và khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận vấn đề thuộc ngành đào tạo.
      • Có kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các học phần thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán.
      • Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành tài chính: quyết định đầu tư kinh doanh, quyết định tài trợ kinh doanh, quyết định phân phối lợi nhuận, quyết định quản trị rủi ro tài chính; quản trị tài sản ngắn hạn và đầu tư tài chính; lập và thẩm định dự án đầu tư.
      • Có kiến thức chuyên môn về các luật thuế, luật các tổ chức tín dụng.
      • Có kiến thức chuyên môn về các hoạt động của ngân hàng thương mại như thẩm định tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán qua hệ thống ngân hàng trong nước và quốc tế và kiến thức chung về quản trị ngân hàng thương mại.
      • Có kiến thức chuyên môn về thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá tài sản và giá trị doanh nghiệp.
      • Có kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng giao tiếp, lập luận, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm; kỹ năng rèn luyện sức khỏe.
      • Có kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin (theo chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) và ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết công việc chuyên môn.
      • Ứng dụng thành thạo các phần mềm phân tích tài chính, lập và thẩm định dự án đầu tư, phần mềm đầu tư, phần mềm quản trị tài sản trong doanh nghiệp, phần mềm dự báo các báo cáo tài chính.
      • Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, kiểm toán, tài chính và ngân hàng cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
      • Kiểm soát rủi ro tài chính trong doanh nghiệp, trong đầu tư tài chính và quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:

      • Các cơ sở kinh doanh
      • Tổ chức tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán…)
      • Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính (Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính…)
      • Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về tài chính, ngân hàng.