Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kinh tế nông nghiệp

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Kinh tế nông nghiệp

   Thời lượng

   4 năm

   Mục tiêu chung

   • Đào tạo cử nhân kinh tế có những kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế học.
   • Có những kiến thức chuyên sâu về kinh tế học thể chế và kinh tế chính trị học hiện đại; có phương pháp tư duy khoa học;
   • Có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị để tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề kinh tế;
   • Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức từ hoạt động thực tiễn để trở thành các chuyên gia tư vấn, phản biện, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế.

   Chuẩn đầu ra

   • Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
   • Hiểu và vận dụng được các nguyên lý của kinh tế thị trường vào lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
   • Biết phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề về kinh tế thuộc các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.
   • Có chuyên môn sâu trong chuyên ngành: Kiến thức kinh tế học hiện đại, các học thuyết kinh tế, kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, kiến thức kinh tế tổng hợp, liên ngành.
   • Có khả năng nghiên cứu, có năng lực tự học để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.

   Định hướng của sinh viên sau tốt nghiệp

   Vị trí công tác: Là cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kinh tế.

   Nơi làm việc:

   • Trong các cơ quan Nhà nước từ TW đến địa phương trong lĩnh vực kinh tế hoặc liên quan đến kinh tế.
   • Các cơ quan hoạch định, quản lý, chỉ đạo, thực hiện chính sách nông nghiệp và nông thôn.
   • Trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp nông nghiệp, Trang trại, Cơ sở chế biến, marketing, nông lâm thuỷ sản, các hợp tác xã, tổ chức tài chính và ngân hàng).
   • Giảng dạy về kinh tế trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp: các tổ chức nghiên cứu và đào tạo liên quan đến nông nghiệp; Có khả năng tự nghiên cứu trong các viện nghiên cứu kinh tế thuộc các bộ ngành, các trường đại học.
   • Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế; các tổ chức xã hội nghề nghiệp và nông thôn; các chương trình về phát triển nông thôn, cộng đồng, các công ty kinh doanh vật tư, chế biến...