Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên | Edu2Review

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

1 đánh giá
7.0
Khá
1 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản lý tài nguyên & môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên & môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Ngành

Công nghệ sau thu hoạch

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Quản lý tài nguyên rừng

Kỹ thuật cơ khí

Quản lý tài nguyên rừng

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Ngành

Kinh tế nông nghiệp

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Công nghệ sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Ngành

Bất động sản

Trồng trọt

Nông học

Trồng trọt

Ngành

Nông học

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Lâm sinh

Lâm học (Lâm sinh)

Lâm sinh

Ngành

Lâm học (Lâm sinh)

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Giới thiệu

Địa điểm