Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Chuyên ngành Lâm sinh | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Lâm sinh

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Lâm học (Lâm sinh)

   Thời lượng

   4 năm

   Mục tiêu của chương trình

   Đào tạo ra kỹ sư lâm sinh đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển nông thôn nói chung và miền núi nói riêng về lĩnh vực chuyên ngành. Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về lâm sinh, kỹ năng tay nghề thành thạo và có phảm chất đạo đức tốt, yêu nghề.

   Chuẩn đầu ra

   Kiến thức khoa học cơ bản

   • Lý luận Mác-Lênin
   • Khoa học xã hội và nhân văn
   • Ngoại ngữ (Tiếng anh)
   • Toán, tin, khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường
   • Giáo dục Quốc phòng
   • Giáo dục thể chất

   Kiến thức nền tảng chuyên ngành cốt lõi

   • Hiểu biết về sinh lý, sinh lý của thực vật
   • Hiểu biết về thực vật rừng và đa dạng sinh học
   • Hiểu biết về sinh thái rừng, giống cây rừng
   • Hiểu biết về đo đạc bản đồ
   • Hiểu biết về đất rừng
   • Hiểu biết về phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu trong nghiên cứu chuyên ngành.

   Kiến thức nền tảng chuyên ngành nâng cao

   • Hiểu biết về kỹ thuật lâm sinh
   • Hiểu biết về kỹ thuật trồng rừng và khai thác rừng
   • Hiểu biết về điều tra quy hoạch rừng
   • Hiểu biết về kỹ thuật quản lý rừng
   • Hiểu biết về công nghệ thông tin ứng dụng trong chuyên ngành
   • Hiểu biết về xã hội học nông thôn và phương pháp tiếp cận nông thôn.

   Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:

   • Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, Chi cục phát triển lâm nghiệp, các Chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm, các Hội làm vườn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Ngân hàng, công an….).
   • Các trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường và trang trại lớn, các chương trình dự án phát triển nông thôn.