Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

   Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
   Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
   2 hình
   8.0
   Tốt
   1 đánh giá

   Chương trình

   8 khóa học

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí

   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4.5 năm
   Công nghệ kỹ thuật cơ khí
   4.5 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học có đủ kiến
   thức theo định hướng nghề nghiệp về khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ chế tạo cơ khí. Hệ thống kiến thức cần thiết để nghiên cứu, sử dụng và điều khiển hệ thống thiết bị, dây chuyền thiết bị. Trên cơ sở đó sinh viên khi hoàn thành chương trình có thể tham gia thiết kế, chế tạo, lắp ráp các dây chuyền sản xuất, các thiết bị và quản lý trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm công tác kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất, điều khiển hệ thống sản xuất và kiểm tra bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại
   các cơ sở sản xuất có liên quan đến ngành cơ khí; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

   Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

   Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

   sinh học ứng dụng

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tham mưu, tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Kinh tế phát triển

   Kinh tế
   1 tháng
   Kinh tế
   1 tháng

   Sư phạm Tiếng Anh

   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm
   Sư phạm Tiếng Anh
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
   quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

   Cơ hội nghề nghiệp

   Dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông hay trung học cơ sở.

   Dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, và Đại học.

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Sư phạm Ngữ văn

   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm
   Sư phạm Ngữ Văn
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông (THPT) đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất
   chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường
   giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ
   môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học; có tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
   quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Sư phạm Vật lý

   Sư phạm Vật lý
   4 năm
   Sư phạm Vật lý
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý bậc trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Giảng dạy vật lý ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, quản lý phòng thí nghiệm thực hành, làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   4 năm
   Tiếng Anh
   4 năm

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình nhằm đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
   Chương trình trang bị cho người học kiến thức chung làm kiến thức nền cho cử nhân ngôn ngữ Anh; cung cấp kiến thức tiếng Anh như một ngoại ngữ; rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe – Nói – Đọc – Viết bằng tiếng Anh; rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh vào nghiệp vụ được đào tạo; cung cấp kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và văn học phục vụ cho nghề nghiệp của người học trong tương lai.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, có thể làm việc tại: Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch; các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác có sử dụng tiếng Anh; có khả năng giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông (đối với sinh viên có tích lũy các học phần thuộc chuyên ngành sư phạm).

   Thời gian đào tạo: 4 năm.

   Khối lượng kiến thức: 129 tín chỉ.

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Khá Tốt

   Đã học khoá học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại đây.

   Ưu điểm

   trường khá tốt nhưng đầu vào còn ít

   Điểm cần cải thiện

   cơ sở còn hạn chế

   Trải nghiệm và lời khuyên

   khá hấp dẫn, học tốt, giáo viên nhiệt tình, học phí bình ổn, nhiều hoạt động ngoài trời tùy thích tham gia

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường

   Trường Đại học Phạm Văn Đồng được thành lập tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 07/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

   Trường Đại học Phạm Văn Đồng hình thành, phát triển theo mô hình đa ngành, đa cấp, đa phương thức đào tạo; là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

   Trường Đại học Phạm Văn Đồng - 10 năm thành lập

   Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật .

   Tầm nhìn

   Đến năm 2030 Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.

   Sứ mệnh

   Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.

   Trường Đại học Phạm Văn Đồng

   Đội ngũ giảng viên

   Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có đạo đức, phẩm chất, năng lực, tạo sự chuyển biến đồng bộ ở tất cả các khâu tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa giảng viên và cán bộ quản lý từ nguồn giảng viên tại chỗ, có chế độ thỏa đáng, khuyến khích giảng viên trẻ học sau đại học trong và ngoài nước, kết hợp với chính sách thu hút người tài, có trình độ cao, chuyên gia.

   Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và NCKH. Có cơ chế quản lý cán bộ, bảo đảm tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao. Chú trọng đến việc nâng cao mức sống của đội ngũ cán bộ, viên chức trên cơ sở chất lượng hiệu quả công tác đạt được.

   Cơ sở vật chất

   Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 hướng đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ, viên chức.

   Hội trường rộng lớn của trường Đại học Phạm Văn Đồng

   Mục tiêu tổng quát

   Đến năm 2020, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở đào tạo nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là cơ sở khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ một cách thiết thực và hiệu quả. Trường từng bước được hiện đại hóa, thiết lập quan hệ, hợp tác với một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Thực hiện theo lộ trình đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chiụ trách nhiệm, xem đây là khâu quyết định, là yếu tố để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

   Nguồn: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

   Địa điểm