Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

      8.0
      Tốt
      1 đánh giá

      Chương trình

      8 khóa học

      Công nghệ kỹ thuật cơ khí

      Công nghệ kỹ thuật cơ khí
      4.5 năm
      Công nghệ kỹ thuật cơ khí
      4.5 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Cung cấp cho người học có đủ kiến
      thức theo định hướng nghề nghiệp về khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở và kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ chế tạo cơ khí. Hệ thống kiến thức cần thiết để nghiên cứu, sử dụng và điều khiển hệ thống thiết bị, dây chuyền thiết bị. Trên cơ sở đó sinh viên khi hoàn thành chương trình có thể tham gia thiết kế, chế tạo, lắp ráp các dây chuyền sản xuất, các thiết bị và quản lý trong các cơ sở sản xuất công nghiệp.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm công tác kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất, điều khiển hệ thống sản xuất và kiểm tra bảo dưỡng dây chuyền sản xuất tại
      các cơ sở sản xuất có liên quan đến ngành cơ khí; tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

      Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

      Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

      sinh học ứng dụng

      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng
      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng

      Công nghệ thông tin

      Công nghệ thông tin
      4 năm
      Công nghệ thông tin
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin (CNTT) phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ, trung thành với lý tưởng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về CNTT, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp, có năng lực xây dựng và quản trị các hệ thống CNTT, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có thái độ nghề nghiệp phù hợp và năng lực tự học để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành và xã hội.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tham mưu, tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành Công nghệ thông tin trong tương lai.

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

      Kinh tế phát triển

      Kinh tế
      1 tháng
      Kinh tế
      1 tháng

      Sư phạm Tiếng Anh

      Sư phạm Tiếng Anh
      4 năm
      Sư phạm Tiếng Anh
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
      quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

      Cơ hội nghề nghiệp

      Dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông hay trung học cơ sở.

      Dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, và Đại học.

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

      Sư phạm Ngữ văn

      Sư phạm Ngữ Văn
      4 năm
      Sư phạm Ngữ Văn
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn bậc trung học phổ thông (THPT) đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất
      chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường
      giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ
      môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học; có tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn tại các trường THPT, THCS, các trường đại học, cao đẳng và TCCN; làm công tác
      quản lý chuyên môn ngành sư phạm Ngữ văn trong các cơ quan quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, làm việc tại các trung tâm, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội khác liên quan (hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hoá, văn học, ngôn ngữ v.v.). Có khả năng học tập, nghiên cứu để đạt được trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ).

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

      Sư phạm Vật lý

      Sư phạm Vật lý
      4 năm
      Sư phạm Vật lý
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý bậc trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Giảng dạy vật lý ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, quản lý phòng thí nghiệm thực hành, làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

      Thời gian đào tạo: 4 năm.

      Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ.

      Ngôn ngữ Anh

      Tiếng Anh
      4 năm
      Tiếng Anh
      4 năm

      Mục tiêu đào tạo

      Chương trình nhằm đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
      Chương trình trang bị cho người học kiến thức chung làm kiến thức nền cho cử nhân ngôn ngữ Anh; cung cấp kiến thức tiếng Anh như một ngoại ngữ; rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ: Nghe – Nói – Đọc – Viết bằng tiếng Anh; rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo tiếng Anh vào nghiệp vụ được đào tạo; cung cấp kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa và văn học phục vụ cho nghề nghiệp của người học trong tương lai.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh, có thể làm việc tại: Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ - văn hoá trong và ngoài nước; các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan công việc phiên dịch hay biên dịch; các cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch và một số lĩnh vực khác có sử dụng tiếng Anh; có khả năng giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông (đối với sinh viên có tích lũy các học phần thuộc chuyên ngành sư phạm).

      Thời gian đào tạo: 4 năm.

      Khối lượng kiến thức: 129 tín chỉ.

      Đánh giá

      1 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Trường Khá Tốt

      Đã học khoá học: Công nghệ kỹ thuật cơ khí tại đây.

      Ưu điểm

      trường khá tốt nhưng đầu vào còn ít

      Điểm cần cải thiện

      cơ sở còn hạn chế

      Trải nghiệm và lời khuyên

      khá hấp dẫn, học tốt, giáo viên nhiệt tình, học phí bình ổn, nhiều hoạt động ngoài trời tùy thích tham gia

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm