Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Edu2Review

Trường Đại Học Phan Châu Trinh

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ trung

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ trung

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ anh

Ngành

Tiếng Anh

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Y đa khoa

Y đa khoa

Y đa khoa

Ngành

Y đa khoa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm