Trường Đại học Phan Thiết - Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán - Kiểm toán

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

   Mã ngành: 7340301

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại;
   • Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa học xã hội có liên quan (như toán, lịch sử kinh tế, tâm lý học tiêu dùng...) để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp;
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, tài chính doanh nghiệp;
   • Nắm vững các quy định của Luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam, và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
   • Nắm vững các kiến thức về kế toán của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ...), các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức về tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ;
   • Nắm vững kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán của các phần mềm kế toán thông dụng được nghiên cứu;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.
   • Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán.
   • Lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính).
   • Lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; Lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính.
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, …).
   • Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư; - Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp;
   • Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.

   Kỹ năng mềm:

   • Xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo;
   • Kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả, giải quyết mối quan hệ trong nhóm để thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
   • Kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công.

   Kỹ năng tin học:

   • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết cách sử dụng một số phần mềm ứng dụng để giải quyết các công việc chuyên môn về ngành kế toán.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản+nâng cao (hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy) do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm trở lên.
   • Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc và các kỹ năng đã học để chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc với nhà tuyển dụng, sinh viên có thể thuyết trình và báo cáo về công việc chuyên môn với cấp trên, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về một bài báo cáo, bài thuyết trình.

   Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể làm việc tốt tại các vị trí sau:

   • Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp;
   • Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán;
   • Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán;
   • Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại;
   • Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp;
   • Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các trường cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;
   • Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị;
   • Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.
   • Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
   • Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong lĩnh vực chuyên ngành về Kế Toán.