Trường Đại học Phan Thiết | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại học Phan Thiết

   Trường Đại học Phan Thiết
   Trường Đại học Phan Thiết
   Trường Đại học Phan Thiết
   Trường Đại học Phan Thiết
   4 hình
   7.0
   Khá
   1 đánh giá

   Chương trình

   9 khóa học

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tourism and Travel Management)

   Mã Ngành: 7810103

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   • - Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
   • - Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch và những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch và lữ hành.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
   • Tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển du lịch. Có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch
   • Có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

   Kỹ năng tin học:

   • Thành thạo các công cụ tin học cơ bản và tin học nâng cao, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong dịch vụ Du lịch.
   • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc.
   • Có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm trở lên.

   Vị trí khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

   • - Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch như: các trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các Viện nghiên cứu…
   • - Các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực du lịch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Trung tâm Xúc tiến Du lịch…
   • - Các tổ chức, đơn vị trực tiếp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành.
   • - Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp khác có liên quan đến ngành du lịch và lữ hành.

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   4 năm
   Tài chính Ngân hàng
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng (Finance – Banking)

   Mã ngành: 7340201

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức

   • Nắm vững các kiến thức nền tảng về kinh tế học, kiến thức cơ bản về kế toán, thống kê, luật, quản trị học, marketing để hiểu được các vấn đề kinh tế xã hội và ứng dụng trong ngân hàng/doanh nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức chuyên sâu về các mảng hoạt động của ngân hàng/doanh nghiệp như: quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, nghiệp vụ NHTM, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế… giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá từ đó hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ nghề nghiệp:

   • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
   • Có kỹ năng tư duy phản biện, suy luận logic, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong công việc.

   Kỹ năng tin học:

   • Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản + nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   • Các tổ chức tài chính - ngân hàng: ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm... ở các vị trí nghiệp vụ cụ thể: tín dụng, thanh toán quốc tế, phân tích đầu tư, kế toán, quản trị rủi ro, các giao dịch tài chính cá nhân và công ty...;
   • Làm công tác tài chính tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các sở, ban, ngành của chính phủ; các tổ chức phi chính phủ, các dự án, các chương trình phát triển...
   • Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng tại các trường cao đẳng và đại học.
   • Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
   • Có thể tiếp tục học cao học ngành Tài chính ngân hàng tại các trường trong nước và quốc tế.
   • Có thể học các chương trình cao học về Quản trị kinh doanh, kế toán… sau khi học bổ sung một số môn học chuyển đổi.

   Kế toán - Kiểm toán

   Kế toán
   4 năm
   Kế toán
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting)

   Mã ngành: 7340301

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại;
   • Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa học xã hội có liên quan (như toán, lịch sử kinh tế, tâm lý học tiêu dùng...) để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp;
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, tài chính doanh nghiệp;
   • Nắm vững các quy định của Luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam, và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn;
   • Nắm vững các kiến thức về kế toán của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ...), các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức về tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ;
   • Nắm vững kiến thức về sử dụng phần mềm kế toán của các phần mềm kế toán thông dụng được nghiên cứu;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác.
   • Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán.
   • Lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính).
   • Lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; Lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính.
   • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, …).
   • Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư; - Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp;
   • Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.

   Kỹ năng mềm:

   • Xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo;
   • Kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả, giải quyết mối quan hệ trong nhóm để thực hiện các mục tiêu đã đề ra;
   • Kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công.

   Kỹ năng tin học:

   • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết cách sử dụng một số phần mềm ứng dụng để giải quyết các công việc chuyên môn về ngành kế toán.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản+nâng cao (hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy) do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm trở lên.
   • Sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc và các kỹ năng đã học để chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn xin việc với nhà tuyển dụng, sinh viên có thể thuyết trình và báo cáo về công việc chuyên môn với cấp trên, đưa ra ý kiến, quan điểm của mình về một bài báo cáo, bài thuyết trình.

   Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

   Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có thể làm việc tốt tại các vị trí sau:

   • Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp;
   • Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán;
   • Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán;
   • Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại;
   • Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp;
   • Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân tích, kiểm toán cho các trường cao đẳng, trung học khối kinh tế và quản trị kinh doanh;
   • Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong các đơn vị;
   • Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt động kế toán, kiểm toán của Nhà nước.
   • Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
   • Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong lĩnh vực chuyên ngành về Kế Toán.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   4 năm
   Quản trị kinh doanh
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

   Mã Ngành: 7340101

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức

   • Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều 27 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT). Cụ thể:
   • Sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo đại học – cao đẳng theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào.
   • Có các chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất.
   • Có kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và ngành QTKD như: Kinh tế học, Thống kê kinh tế, Kinh tế lượng, Kinh tế đối ngoại, Luật kinh tế, Kinh tế môi trường, Mô hình toán kinh tế …
   • Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng, Quản trị chiến lược, Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vào việc quản lý, kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung sau khi tốt nghiệp.
   • Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing tiêu thụ các sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân, Lập và phân tích dự án đầu tư để khởi sự kinh doanh và Quản trị các hoạt động mua bán các sản phẩm dịch vụ khác nhau, có khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành nghề đào tạo.

   Yêu cầu về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp: Nắm được các kỹ năng nghề nghiệp như:

   • Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng đào tạo, đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện đại;
   • Tổ chức và kiểm soát trong sản xuất từ việc thiết kế sản phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định nhu cầu nguyên liệu, điều độ sản xuất và quản lý hàng tồn kho trong các doanh nghiệp;
   • Xây dựng hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp có độ linh hoạt cao. Kiểm soát và đánh giá chất lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng;
   • Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
   • Tham gia thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp;
   • Xây dựng, thẩm định, quản lý dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

   Kỹ năng tin học:

   • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết cách sử dụng một số phần mềm ứng dụng để giải quyết các công việc chuyên môn về quản trị kinh doanh.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản+nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có trình độ ngoại ngữ (một trong bốn ngôn ngữ bắt buộc Anh, Nga, Trung, Pháp) cơ bản và kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành để đọc và và hiểu biết kiến thức chuyên môn bằng ngoại ngữ và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên tiếp tục bổ túc ngoại ngữ nâng cao trình độ.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm.

   Vị trí khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

   • Chuyên viên marketing
   • Cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường
   • Dịch vụ truyền thông marketing
   • Chuyên viên nhân sự, tổ chức, quản lý sản xuất, quản đốc, nhân viên bán hàng hay tổ chức điều hành một hệ thống bán lẻ.
   • Cử nhân tốt nghiệp có thể làm việc ở các phòng ban như: Ban quản lý dự án, Phòng quản trị sản xuất, Phòng kinh doanh, Phòng tiếp thị và quảng cáo, Phòng nhân lực, Phòng kế hoạch… ở tất cả các loại hình doanh nghiệp với vai trò là người thực hiện trực tiếp, hay người quản lý, điều hành cấp trung.
   • Ngoài ra còn có thể giảng dạy các nghiệp vụ về marketing ở các trường nghiệp vụ, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   4 năm
   Công nghệ thông tin
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Bachelor of Computer Science)

   Mã ngành: 7480201

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; chú trọng vào Toán học là nền tảng tiền đề cho ngành đào tạo.

   Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ thông tin.

   Kiến thức chuyên ngành: trang bị kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển được hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, chuyên hoặc không chuyên CNTT. Sử dụng thành thạo các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.
   • Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm thương mại điện tử tại các công ty tin học. Thành thạo trong việc áp dụng các quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp và hiệu quả.
   • Thiết kế, vận hành, và bảo trì hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật hệ thống mạng.
   • Xây dựng, điều hành và phát triển chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến cho các tổ chức có ứng dụng CNTT.
   • Trình bày, giải đáp, phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT

   Kỹ năng ngoại ngữ: có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc. Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm

   Kỹ năng mềm:

   • Kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo và phân tích vấn đề.
   • Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm một cách hiệu quả.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp CNTT có Chứng chỉ Kỹ năng mềm do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường ĐH Phan Thiết cấp.

   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
   • Có thể trở thành các lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào.
   • Có thể làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin.
   • Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo.
   • Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
   • Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm
   Kinh doanh quốc tế
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế (International Business)

   Mã ngành: 7340120

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.
   • Có kiến thức nền tảng, tổng quan về kinh doanh quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, quản trị dự án đầu tư quốc tế và kiến thức chuyên môn sâu như marketing quốc tế, xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, logistics và vận tải quốc tế…

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Sinh viên có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh quốc tế
   • Kỹ năng nghiên cứu thị trường, phân tích và dự báo , kỹ năng giao tiếp, đàm phán, ra quyết định về chiến lược, phong cách, kỹ năng, kỹ thuật và chiến thuật để trở thành những chuyên gia đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm

   Kỹ năng tin học:

   • Thành thạo các công cụ tin học cơ bản và tin học nâng cao, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong dịch vụ Du lịch.
   • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp.

   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   Sinh viên có thể làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty truyền thông, các tổ chức nghiên cứu thị trường, các đại diện thương mại của nước ngoài hay các tham tán thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, các công ty phân phối, các tổ chức tài chính ngân hàng, hiệp hội ngành nghề cũng như các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

   Quản trị khách sạn

   Kinh tế - Quản lý
   4 năm
   Kinh tế - Quản lý
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Quản trị khách sạn (Hotel Management)

   Mã ngành: 7810201

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường:

   • Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
   • Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch và những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch,khách sạn và các đơn vị dịch vụ du lịch khác;
   • Tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển du lịch.
   • Có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch.
   • Có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

   Kỹ năng tin học:

   • Thành thạo các công cụ tin học cơ bản và tin học nâng cao, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong dịch vụ Du lịch.
   • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc.
   • Có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm trở lên.

   Vị trí khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

   Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch như: các trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các Viện nghiên cứu…

   Các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực du lịch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; Trung tâm Xúc tiến Du lịch…

   Các tổ chức, đơn vị trực tiếp kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn.

   Các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp khác có liên quan đến ngành du lịch và khách sạn

   Ngôn ngữ Anh

   Tiếng Anh
   1 tháng
   Tiếng Anh
   1 tháng

   Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Anh (English Language)

   Mã ngành: 7220201

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   Kiến thức chung:

   • Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Điều 27 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT). Cụ thể:
   • Sinh viên tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo Đại học theo chuyên ngành được đào tạo, không còn nợ học phần/môn học nào.
   • Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất.
   • Kiến thức cơ bản và nâng cao về tiếng Anh; ngôn ngữ học cũng như các kiến thức về nền văn hóa, văn minh của các nước sử dụng Tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức như: Anh, Mỹ, Úc....
   • Kiến thức cơ bản làm nền tảng tiếp thu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành, và linh hoạt chuyển đổi ngành học khi cần thiết.
   • Kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế - xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

   Kiến thức chuyên ngành:

   • Nắm vững và có khả năng vận dụng trong thực tiễn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành thương mại – du lịch.
   • Kiến thức nền tảng và nâng cao về lý thuyết biên phiên dịch tiếng Anh thương mại – du lịch để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội.

   Kiến thức bổ trợ:

   • Kiến thức cơ bản về kinh tế, kinh doanh và quản lý (bằng tiếng Anh) cần thiết để có thể đào sâu nghiên cứu các văn bản và ngôn ngữ tiếng Anh ở các chuyên ngành này.
   • Kiến thức và năng lực tiếng Nga đạt trình độ sơ cấp.
   • Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh (nghe – nói – đọc – viết) tương đương với cấp độ C1 trong khung Châu Âu chung (CEFR - Common European Framework Reference).
   • Có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh tổng quát và các lĩnh vực khác nhau về xã hội, truyền thông, và chuyên ngành thương mại – du lịch.
   • Có khả năng dịch thuật văn bản và thực hành các kỹ năng phiên dịch trong lĩnh vực kiến thúc chung và chuyên ngành thương mại – du lịch.
   • Các kỹ năng lập luận, nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề (problem-solving) khi tác nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và giao tiếp có sử dụng tiếng Anh.
   • Có khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.

   Kỹ năng mềm:

   • Kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo và phân tích vấn đề. Kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm một cách hiệu quả.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ Kĩ năng mềm do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Đại học Phan Thiết cấp.

   Kỹ năng tin học:

   • Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng và khai thác hiệu quả Internet để phục vụ cho công việc chuyên môn.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (hệ đào tạo Liên thông chính quy, Văn bằng 2 chính quy), chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tương đương trình độ tin học A, B (hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học chính quy) do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Đại học Phan Thiết cấp.

   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   • Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại – Du lịch có khả năng làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế.
   • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh tổng quát và chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm;
   • Có khả năng đảm nhận vị trí biên phiên dịch trong mọi lĩnh vực như xã hội thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại các hoạt động đầu tư và quyền sở hữu.
   • Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
   • Có tinh thần cầu tiến tiếp tục học tập để nâng cao trình độ.
   • Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên ngành về Ngôn ngữ Anh hoặc mở rộng sang các chuyên ngành khác như Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính ngân hàng,…

   Luật kinh tế

   Luật Kinh doanh
   4 năm
   Luật Kinh doanh
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Luật kinh tế (Business Law)

   Mã ngành: 7380107

   Trình độ đào tạo: Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2

   Mục tiêu đào tạo

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.
   • Đào đạo cử nhân Luật có kiến thức chuyên sâu về Luật kinh tế đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
   • Sinh viên có đủ kiến thức để vận dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp. Nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam. Nhận biết được các cơ hội và thách thức trong hoạt động hành nghề Luật của doanh nghiệp.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng nghề nghiệp:

   • Có khả năng tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp luật cần giải quyết, phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá chứng cứ, nhận định đúng sai theo quy định của pháp luật để có hướng giải quyết.
   • Kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh. Kỹ năng tổ chức công việc như truy cứu, cập nhật, phân loại các văn bản pháp luật, đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

   Kỹ năng ngoại ngữ:

   • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và công việc.
   • Yêu cầu sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEIC quốc tế hoặc do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực ĐH Phan Thiết cấp đạt từ 400 điểm

   Kỹ năng tin học:

   • Thành thạo các công cụ tin học cơ bản và tin học nâng cao, tìm kiếm thông tin và sử dụng những tiện ích của internet trong dịch vụ Du lịch.
   • Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao do Trung tâm phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Phan Thiết cấp.

   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể công tác tại các cơ quan như:

   • Sở Kế hoạch và đầu tư, phòng Kinh tế, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.
   • Hội đồng nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp, Công an, Thanh tra, Thi hành án, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Cục Thuế, Hải quan, bộ phận pháp chế hoặc nhân sự trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước
   • Làm luật sư tư vấn cho các công ty Luật, Văn phòng luật sư, hoặc làm công tác nghiên cứu trong các Viện Nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật, Viện Kinh tế...

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Trần Thị Thuận
   Trần Thị Thuận
    

   Trường Tốt Giảng Viên Giỏi Tuy Cở Sở Vật Chất

   Trải nghiệm và lời khuyên

   trường tốt , giảng viên giỏi , tuy cở sở vật chất còn chưa tốt tuy nhiên đây là môi trường học tập lý tưởng cho những ai yêu thích và đam mê du lịch

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Trường Đại học Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 394/2009/QĐ -TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2009, của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ "cơ sở vật chất - phương pháp đào tạo - chăm sóc sinh viên"

   Trụ sở chính của Trường nằm trong khuôn viên rộng gần 12ha tại 225 Nguyễn Thông, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

   Trường Đại học Phan Thiết là cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

   Giới thiệu về trường Đại học Phan Thiết

   Tầm nhìn

   UPT phấn đấu đến năm 2030 trở thành đại học có uy tín, chất lượng và sáng tạo; được kiểm định chất lượng quốc gia và khu vực; có mạng lưới quan hệ hợp tác rộng rãi, đa ngành trong nước và quốc tế.

   Sứ mệnh

   Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức vững, kỹ năng toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tổ chức và xã hội ở tỉnh Bình Thuận và khu vực. Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ ứng dụng, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững Kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và cả nước - Xúc tiến các hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng trong tỉnh Bình Thuận và cả nước.

   Giá trị cốt lõi:“Đạo đức - Trách nhiệm – Phát triển”

   Nhiệm vụ

   Trường Đại học Phan Thiết là một trung tâm đào tạo đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận, các tỉnh lân cận và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

   Trường ĐH Phan Thiết nằm ngay cửa ngõ ra vào khu resort Mũi Né. Ngoài du lịch, TP Phan Thiết nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao. Chính vì vậy, Trường ĐH Phan Thiết mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho địa phương và các vùng phụ cận.

   Trường Đại học Phan Thiết là một trung tâm đào tạo đa ngành và lĩnh vực

   Chương trình đào tạo

   Trường hiện có 07 khoa; 01 trung tâm phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, trường đang đào tạo 09 chuyên ngành ở bậc đại học, cao đẳng và liên thông gồm: Quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị du lịch lữ hành, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, ngôn ngữ Anh, Luật kinh kế, kinh doanh quốc tế và công nghệ thông tin. Hàng năm, trường có khoảng 500 cử nhân ra trường, cung cấp nguồn nhân lực cho Bình Thuận và các vùng lân cận.

   Đạo tạo Thạc sĩ Ngành quản trị kinh doanh, thời gian học tập 100% tại Phan Thiết, tuyển sinh 2 đợt vào tháng 7 và tháng 12 hằng năm. Năm 2016 Trường Đại học Phan Thiết đã khai giảng lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 2.

   Cơ sở vật chất

   Bên cạnh phòng học và khối làm việc khang trang hiện đại, các môn học văn hóa, nghệ thuật; khu thể thao đã được nhà trường quan tâm. Ngoài ra, trường còn có một khu giải trí cho sinh viên như café sinh viên, internet, hát với nhau. Mạng internet không dây (WIFI) được phủ sóng trên toàn khuôn viên trường.

   Trường còn có ký túc xá 750 chỗ, có chỗ riêng cho sinh viên tiếp gia đình, người thân.

   Trường có một hệ thống nhà hàng lớn, khách sạn, khu du lịch sinh thái và mối quan hệ gắn bó với các resort, các khu công nghiệp nên đã tạo điều kiện tốt cho sinh viên thực tập, giải quyết việc làm ổn định sau khi ra trường.

   Trường có nhà nghỉ cho giảng viên tại trường với tiêu chuẩn khách sạn do trường đảm nhận nên quy tụ được đội ngũ giảng viên gồm những thạc sĩ, tiến sĩ có kinh nghiệm từ TPHCM đến giảng dạy.

   Thành tựu đạt được

   Trải qua 08 năm từ khi thành lập, Trường Đại học Phan Thiết đã có những bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nhà trường đã đặt ra. Trong giai đầu khi mới thành lập bên cạnh một số khó khăn nhất định, được sự quan tâm lãnh đạo Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận, sự ủng hộ và giúp đỡ của các Sở Ban ngành cộng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của tập hội đồng sư phạm nhà trường, khó khăn từng bước được khắc phục. Hiện nay, trường đã đào tạo cho hơn 1500 sinh viên tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp chiếm trên 85%.

   Các sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện được nhận giấy khen

   Các sinh viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện được nhận giấy khen

   Đến nay, năm 2017, hệ thống tổ chức trong trường đã kiện toàn. Cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm mở rộng. Với kiến trúc cổ điển, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường thân thiện, phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình của đội ngũ cán bộ - giảng viên, trong các năm gần đây, trường đã nhận được sự tin tưởng của các doanh nghiệp đến tuyển dụng, là nơi đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của Tỉnh.

   Nguồn: Trường Đại học Phan Thiết

   Địa điểm