Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy - Chuyên ngành Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Chương trình

Ngành

Chính trị - Quân sự

Thời lượng

5 năm

Thời gian đào tạo: 5 năm = 258 tuần

Khối lượng kiến thức tích lũy: 270 ĐVHT