Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy | Edu2Review

Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Chính trị - Quân sự

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Ngành

Chính trị - Quân sự

Chương trình

Thời gian đào tạo: 5 năm = 258 tuần

Khối lượng kiến thức tích lũy: 270 ĐVHT

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm