Trường Đại Học Phương Đông - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Công nghệ thông tin

Chương trình

Ngành

Công nghệ thông tin

Thời lượng

1 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Nắm vững các kiến thức cơ sở chung và có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin.
  • Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở của ngành Công nghệ thông tin bậc Cao đẳng: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống , thực hiện được các nhiệm vụ của một lập trình viên bậc trung, một nhà quản trị mạng.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Có thể làm việc ở những vị trí: kỹ sư lập trình, kỹ sư thiết kế phần mềm, kỹ sư triển khai các ứng dụng, dịch vụ tin học.
  • Có khả năng quản lý các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
  • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, công sở sử dụng công nghệ thông tin.