Trường Đại Học Phương Đông | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Đại Học Phương Đông

      6.1
      Trung bình
      3 đánh giá

      Chương trình

      7 khóa học

      Kinh tế và quản trị kinh doanh

      Quản trị kinh doanh
      1 tháng
      Quản trị kinh doanh
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Có những hiểu biết nền tảng về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và quản trị kinh doanh như: kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, khoa học quản trị, kế toán, luật kinh doanh, thống kê ứng dụng trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh.
      • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập, điều hành và giải thể doanh nghiệp. Nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình điều hành một doanh nghiệp.
      • Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của quản trị doanh nghiệp như Marketing, Bảo hiểm, Thanh toán tín dụng quốc tế, Thương mại điện tử, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị thương hiệu và sở hữu trí tuệ, Quản trị công nghệ.
      • Hiểu, biết, vận dụng, thao tác được các nghiệp vụ chuyên môn cơ bản, các quy định luật pháp trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Nhận dạng những cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế
      • Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với một doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
      • Lập kế hoạch tác nghiệp và chiến thuật trong các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp như sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing cũng như các lĩnh vực hoạt động có tính chất tổng họp và chiến lược của doanh nghiệp.
      • Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các chương trình hành động trong quản trị kinh doanh
      • Hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực sản phẩm khác nhau: hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp cũng như thương mại và dịch vụ .
      • Làm việc cho các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau về quản trị kinh doanh như kế toán, bán hàng, marketing, quản trị sản xuất và chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực và quản trị dự án.

      Lý luận chính trị - đại cương

      Chính trị học
      1 tháng
      Chính trị học
      1 tháng

      Công nghệ sinh học và MT

      Công nghệ Sinh học
      1 tháng
      Công nghệ Sinh học
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Có kiến thức cơ bản về sinh học đại cương, sinh học thực nghiệm cũng như có kiến thực chuyên sâu về công nghệ sinh học ứng dụng trong đời sống, trong sản xuất nhất là công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp như : sinh học phân tử và kỹ thuật di truyền, công nghệ enzym và protein, công nghệ tế bào động thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ phân bón vi sinh và BVTV sinh học.
      • Người học còn được trang bị những kiến thức về quá trình và thiết bị của công nghệ sinh học, kiến thức cơ bản về tin học và tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học.
      • Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh những nghề nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, nhất là công nghệ sinh học nông nghiệp như : nuối cấy mô tế bào, sản xuất nấm, sản xuất phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chọn tạo giống bằng kỹ thuật di truyền.
      • Có khả năng tham gia tổ chức nghiên cứu KHCN, thu thập và phân tích các số liệu thu được trong phòng thí nghiệm cũng như trong sản xuất, phục vụ cho công tác phát triển công nghệ sinh học.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Đảm nhận các công việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh ở địa phương cũng như trung ương liên quan đến công nghệ sinh học. Là cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất, KD trong các lĩnh vực có liên quan.
      • Tự thành lập và điều hành các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành công nghệ sinh học nông nghiệp.
      • Giảng dạy một số muôn thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học, phổ thông.
      • Tham gia nghiên cứu triển khai Công nghệ sinh học ở các Viện, Trung tâm hay tại các Tổng công ty.

      Kiến trúc công trình

      Kiến trúc công trình
      1 tháng
      Kiến trúc công trình
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Có kiến thức cơ bản về thiết kế các dự án, các công trình cụ thể, các phương pháp được sử dụng để qui hoạch, xây dựng và trang bị các toà nhà dân dụng, công cộng và công nghiệp.
      • Có khả năng tham gia thiết kế các thể loại công trình dân dụng và công nghiệp, các đồ án quy hoạch, thiết kế cảnh quan, tham gia tư vấn, lập và giám sát thực hiện dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, các dự án quy hoạch phát triển đô thị.
      • Có kỹ năng thể hiện đồ họa máy tính, vẽ kỹ thuật, tiếp cận các lĩnh vực KH-CN mới về thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch các công trình DD&CN, các khu đô thị và các hệ thống công trình kiến trúc có liên quan.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Có thể làm việc tại các công ty tư vấn kiến trúc công trình và kiến trúc quy hoạch, các ban quản lý dự án, các cơ quan quản lý về xây dựng, công ty xây dựng các đơn vị nghiên cứu ngành.
      • Có nền tảng kiến thức cơ bản có thể được bồi dưỡng để giảng dạy một số môn thuộc lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng ở các trường đại học, cao đẳng, trung học.

      Công nghệ thông tin

      Công nghệ thông tin
      1 tháng
      Công nghệ thông tin
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Nắm vững các kiến thức cơ sở chung và có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin.
      • Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở của ngành Công nghệ thông tin bậc Cao đẳng: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống , thực hiện được các nhiệm vụ của một lập trình viên bậc trung, một nhà quản trị mạng.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Có thể làm việc ở những vị trí: kỹ sư lập trình, kỹ sư thiết kế phần mềm, kỹ sư triển khai các ứng dụng, dịch vụ tin học.
      • Có khả năng quản lý các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.
      • Có thể làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, công sở sử dụng công nghệ thông tin.

      Ngôn ngữ Anh

      Khối ngành Ngoại ngữ
      1 tháng
      Khối ngành Ngoại ngữ
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Biên phiên dịch có khả năng nắm vững các kiến thức về lý thuyết dịch, có thể áp dụng các kiến thức này trong công tác biên phiên dịch. Vận dụng các kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng về nghiệp vụ biên phiên dịch để thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch trong môi trường trong nước và quốc tế.
      • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Sư phạm có khả năng nắm vững kiến thức về giáo học pháp, có thể vận dụng các kiến thức này trong hoạt động giảng dạy và quản lý đào tạo. Vận dụng các kiến thức được trang bị để phân tích và xử lý vấn đề, quản lý công việc và sắp xếp thời gian, hợp tác và làm việc theo nhóm, chia sẻ và phân công nhiệm vụ.
      • Sau khi tốt nghiệp chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Sư phạm có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường trung học phổ thông hay đại học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.
      • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Truyền thông báo chí được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin; những kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp báo chí - truyền thông. Vận dụng kiến thức đã học để nắm bắt tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu - thông tin báo chí; tổ chức biên dịch các sản phẩm báo chí, chủ động tham gia các hoạt động báo chí - truyền thông.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí,…
      • Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,... trong các công ty nước ngoài;
      • Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn;
      • Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ

      Điện - Cơ điện tử

      Kỹ thuật Cơ điện tử
      1 tháng
      Kỹ thuật Cơ điện tử
      1 tháng

      Mục tiêu đào tạo

      • Các kiến thức về điện – điện tử: điện kỹ thuật, điện tử, điều khiển truyền động điện, cảm biến đo lường, điện tử công suất.
      • Các kiến thức về điều khiển: Điều khiển bằng Rơ le, điều khiển bằng PLC, vi điều khiển, Robot công nghiệp, máy điều khiển theo chương trình số CNC.
      • Các kiến thức về mô phỏng và tính toán: Autocad, Orcad, Matlab, Visual Basic, C++, Win CC, Pro engineer, SCADA, Catia.
      • Có kiến thức về tích hợp thông tin trong hệ thống Cơ điện tử, hệ modul sản xuất linh hoạt MPS, hệ thống điều khiển quá trình PCS, mạng truyền thông.
      • Có kiến thức thực tế của quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp.
      • Có kiến thức về quản lý bảo trì các hệ thống công nghiệp, ứng dụng máy tính (AXAPTA, CMMS,..) trong quá trình xây dựng kế hoạch bảo trì các hệ thống côngnghiệp trong các công ty, xí nghiệp.

      Cơ hội nghề nghiệp

      • Quản lý kỹ thuật, quản lý bảo trì, trưởng phòng bảo trì, giám đốc kỹ thuật các công ty trong và ngoài nước.
      • Thiết kế, vận hành và đề xuất các giải pháp tự động hóa sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.
      • Dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến các giải pháp
      • tự động hóa.

      Đánh giá

      3 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      7.4
      Cơ sở vật chất
      7.4
      Môi trường HT
      7.4
      HĐ ngoại khoá
      7.6
      Cơ hội việc làm
      7.4
      Tiến bộ bản thân
      7.0
      Thủ tục hành chính
      7.2
      Quan tâm sinh viên
      7.4
      Hài lòng về học phí
      7.2
      Sẵn sàng giới thiệu
      7.2
      Giảng viên
      7.4
      Cơ sở vật chất
      7.4
      Môi trường HT
      7.4
      HĐ ngoại khoá
      7.6
      Cơ hội việc làm
      7.4
      Tiến bộ bản thân
      7.0
      Thủ tục hành chính
      7.2
      Quan tâm sinh viên
      7.4
      Hài lòng về học phí
      7.2
      Sẵn sàng giới thiệu
      7.2

      Chi tiết từ học viên

      Dũng Đào
      Dũng Đào
       

      Trường Rất Ổn

      Đã học khoá học: . tại đây.

      Ưu điểm

      Môi trường sư phạm thân thiện. Giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh. Có những bài giảng phù hợp với học sinh

      Điểm cần cải thiện

      Cơ sở vật chất còn chưa tốt. Cần được cải thiện và tu sửa. Cần bổ sung thêm nhiều trang thiết vị cho sinh viên

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Môi trường sư phạm thân thiện. Giáo viên nhiệt tình tâm huyết với học sinh. Có những bài giảng phù hợp với học sinh. Cơ sở vật chất còn chưa tốt. Cần được cải thiện và tu sửa. Cần bổ sung thêm nhiều trang thiết vị cho sinh viên

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Thảo Phan
      Thảo Phan
       

      Nhận Xét Về Trường

      Đã học khoá học: Ngôn ngữ nhật tại đây.

      Ưu điểm

      Có nhiều hoạt động ngoại khoá cho sinh viên

      Điểm cần cải thiện

      Học phí tăng nhiều so với mức đề ra

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Trải nhiệm học tại trường phương đông khá thú vị Có các cuộc thi do trường tổ chức như thi nấu ăn, thi tài năng ca hát, nhảy, diễn,...

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Thảo Phan
      Thảo Phan
       

      Học Ngôn Ngữ Nhật Tại Đây Khá Tốt

      Đã học khoá học: Ngôn ngữ nhật tại đây.

      Ưu điểm

      Ngôn ngữ nhật được trường quan tâm khá tốt, giáo viên nước ngoài có kinh nghiệm nhiều năm

      Điểm cần cải thiện

      Học phí tăng khá nhiều so với mức đề ra

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Trải nhiệm học tại trường phương đông khá thú vị Có các cuộc thi do trường tổ chức như thi nấu ăn, thi tài năng ca hát, nhảy, diễn,...

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm