Trường Đại Học Phương Đông - Chuyên ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Kinh tế và quản trị kinh doanh

Chương trình

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thời lượng

1 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Có những hiểu biết nền tảng về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và quản trị kinh doanh như: kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, khoa học quản trị, kế toán, luật kinh doanh, thống kê ứng dụng trong kinh doanh và giao tiếp kinh doanh.
  • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập, điều hành và giải thể doanh nghiệp. Nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình điều hành một doanh nghiệp.
  • Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của quản trị doanh nghiệp như Marketing, Bảo hiểm, Thanh toán tín dụng quốc tế, Thương mại điện tử, Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị thương hiệu và sở hữu trí tuệ, Quản trị công nghệ.
  • Hiểu, biết, vận dụng, thao tác được các nghiệp vụ chuyên môn cơ bản, các quy định luật pháp trong lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Nhận dạng những cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế
  • Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ đối với một doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.
  • Lập kế hoạch tác nghiệp và chiến thuật trong các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp như sản xuất, tài chính, nhân lực, marketing cũng như các lĩnh vực hoạt động có tính chất tổng họp và chiến lược của doanh nghiệp.
  • Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các chương trình hành động trong quản trị kinh doanh
  • Hoạt động trong các doanh nghiệp kinh doanh trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực sản phẩm khác nhau: hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp cũng như thương mại và dịch vụ .
  • Làm việc cho các doanh nghiệp ở các vị trí khác nhau về quản trị kinh doanh như kế toán, bán hàng, marketing, quản trị sản xuất và chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực và quản trị dự án.