Trường Đại Học Phương Đông - Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Ngôn ngữ Anh

Chương trình

Ngành

Khối ngành Ngoại ngữ

Thời lượng

1 tháng

Mục tiêu đào tạo

  • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Biên phiên dịch có khả năng nắm vững các kiến thức về lý thuyết dịch, có thể áp dụng các kiến thức này trong công tác biên phiên dịch. Vận dụng các kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng về nghiệp vụ biên phiên dịch để thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch trong môi trường trong nước và quốc tế.
  • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Sư phạm có khả năng nắm vững kiến thức về giáo học pháp, có thể vận dụng các kiến thức này trong hoạt động giảng dạy và quản lý đào tạo. Vận dụng các kiến thức được trang bị để phân tích và xử lý vấn đề, quản lý công việc và sắp xếp thời gian, hợp tác và làm việc theo nhóm, chia sẻ và phân công nhiệm vụ.
  • Sau khi tốt nghiệp chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Sư phạm có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên, cán bộ giảng dạy tại các cơ sở dạy tiếng Anh ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, đặc biệt tại các trường trung học phổ thông hay đại học, hoặc có thể phát triển thành những cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học hay quốc tế học.
  • Sinh viên hoàn thành chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng Truyền thông báo chí được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học Mác-Lênin; những kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng nghề nghiệp báo chí - truyền thông. Vận dụng kiến thức đã học để nắm bắt tình hình thực tiễn, thu thập dữ liệu - thông tin báo chí; tổ chức biên dịch các sản phẩm báo chí, chủ động tham gia các hoạt động báo chí - truyền thông.

Cơ hội nghề nghiệp

  • Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí,…
  • Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,... trong các công ty nước ngoài;
  • Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn;
  • Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ