Trường Đại Học Quảng Bình

Trường Đại Học Quảng Bình

0 đánh giá
Trường Đại Học Quảng Bình
Trường Đại Học Quảng Bình

Đánh giá

Viết đánh giá

0.0

tuyệt vời
Tổng 0 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường

Hệ thống thông tin quản lý

Đại học Hệ thống thông tin kinh tế

Ngành

Đại học Hệ thống thông tin kinh tế

Phát triển nông thôn

Đại học Phát triển nông thôn

Ngành

Đại học Phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

Đại học Quản trị kinh doanh

Ngành

Đại học Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Đại học Công nghệ thông tin

Ngành

Đại học Công nghệ thông tin

Giáo dục chính trị

Đại học Giáo dục chính trị

Ngành

Đại học Giáo dục chính trị

Giáo dục tiểu học

Đại học Giáo dục Tiểu học

Ngành

Đại học Giáo dục Tiểu học

Kỹ thuật phần mềm

Đại học Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Đại học Kỹ thuật phần mềm

Giáo dục mầm non

Đại học Giáo dục mầm non

Ngành

Đại học Giáo dục mầm non

Sư phạm toán học

Đại học Sư phạm Toán

Ngành

Đại học Sư phạm Toán

Sư phạm ngữ văn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Ngành

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm lịch sử

Đại học Sư phạm Lịch sử

Ngành

Đại học Sư phạm Lịch sử

Kỹ thuật điện

Đại học Kỹ thuật điện

Ngành

Đại học Kỹ thuật điện

Ngôn ngữ Anh

Đại học Tiếng Anh

Ngành

Đại học Tiếng Anh

Địa lý học

Đại học Địa lý

Ngành

Đại học Địa lý

Kế toán

Đại học Kế toán

Ngành

Đại học Kế toán

Lâm học

Đại học Lâm học (Lâm sinh)

Ngành

Đại học Lâm học (Lâm sinh)

Luật

Đại học Luật

Ngành

Đại học Luật
 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường CĐSP Quảng Bình mà tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình được thành lập từ năm 1959. Đây là trường đại học duy nhất của tỉnh Quảng Bình, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực.

Sứ mạng

Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

Tầm nhìn

Trường Đại học Quảng Bình phát triển theo định hướng ứng dụng. Phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong cả nước và khu vực; là trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ.

Chương trình đào tạo

Trường Đại học Quảng Bình hiện có 3 hệ đào tạo chính là đại học, cao đẳng và liên thông. Các ngành đào tạo hệ đại học gồm:

 • Giáo dục Tiểu học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Hóa học
 • Ngôn ngữ Anh với 2 chuyên ngành là Tiếng Anh tổng hợp và Tiếng Anh du lịch – thương mại
 • Địa lý học
 • Kế toán với 2 chuyên ngành là Kế toán tổng hợp và Kế toán doanh nghiệp
 • Quản trị kinh doanh
 • Luật với 2 chuyên ngành là Luật Kinh tế – Thương mại và Luật Hành chính – Tư pháp (gồm 2 chuyên ngành):
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Với hệ cao đẳng đào tạo 2 chương trình là sư phạm và ngoài sư phạm. Các ngành đào tạo trong chương trình sư phạm là:

 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học

Các ngành đào tạo trong chương trình ngoài sư phạm là:

 • Tiếng Trung Quốc
 • Chăn nuôi (ghép với thú y)
 • Nuôi trồng thủy sản

Địa điểm