Trường Đại Học Quảng Bình | Edu2Review

Trường Đại Học Quảng Bình

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin kinh tế

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin kinh tế

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

Ngành

Giáo dục chính trị

Giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục tiểu học

Ngành

Giáo dục Tiểu học

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non

Ngành

Giáo dục mầm non

Sư phạm toán học

Sư phạm Toán

Sư phạm toán học

Ngành

Sư phạm Toán

Sư phạm ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm ngữ văn

Ngành

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm lịch sử

Ngành

Sư phạm Lịch sử

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Địa lý học

Địa lý

Địa lý học

Ngành

Địa lý

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Lâm học

Lâm học (Lâm sinh)

Lâm học

Ngành

Lâm học (Lâm sinh)

Luật

Luật

Luật

Ngành

Luật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm