Trường Đại Học Quảng Bình | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Đại Học Quảng Bình

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

18 khóa học

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường
1 tháng

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin kinh tế
1 tháng

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị
1 tháng

Giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học
1 tháng

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm
1 tháng

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non
1 tháng

Sư phạm toán học

Sư phạm Toán
1 tháng

Sư phạm ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn
1 tháng

Sư phạm lịch sử

Sư phạm Lịch sử
1 tháng

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện
1 tháng

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Địa lý học

Địa lý
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Lâm học

Lâm học (Lâm sinh)
1 tháng

Luật

Luật
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm