Trường Đại học Quốc gia TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Quốc gia TP. HCM

11 đánh giá
7.9
Khá
11 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
7.8
Tiến bộ bản thân
7.8
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
8.2
HĐ ngoại khoá
8.4
Cơ hội việc làm
7.8
Tiến bộ bản thân
7.8
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm