Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Edu2Review

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

15 đánh giá
9.1
Xuất sắc
15 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Kỹ thuật cơ - điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ - điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế địa phương cũng như trong cả nước.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức căn bản và chuyên ngành trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh : Kế toán, Tài chính, Marketing, Quản trị nhân sự và Quản trị chuỗi cung ứng ; cần thiết cho nghề nghiệp hoặc phục vụ cho việc học ở bậc cao hơn.

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng rộng, có thể áp dụng vào các vấn đề liên quan đến kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, là điều kiện cần thiết đế sinh viên phát huy tính năng động và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp hướng tới sự phát triển kinh tế dài hạn và bền vững môi sinh.

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tốt về tiếng Anh (tương đương IELTS 6.0 trở lên) trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc.

- Khả năng áp dụng các kiến thức kinh tế - xã hội, kiến thức chuyên ngành kế toán, tài chính, marketing, quản trị nhân sự , quản trị chuỗi cung ứng vào các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh.

- Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các kế hoạch kinh doanh, quyết định kinh doanh dài hạn và lợi nhuận kinh doanh đối với môi trường và xã hội. Từ đó hướng tới các hoạt động kinh doanh bền vững nhằm bảo vệ chất lượng môi trường và phát triển công bằng xã hội, đồng thời tăng lợi nhuận lâu dài.

- Biết thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Có khả năng áp dụng nhuần nhuyễn kiến thức lý thuyết và các mô hình kinh doanh vào môi trường thực tế. Đánh giá được hiệu quả cũng như những mâu thuẫn giữa khái niệm lý thuyết và thực hành.

- Kiến thức về lý luận chính trị: nắm vững kiến thức về lý luận chính trị, đường lối tư tưở ng, an ninh quốc phòng, pháp luật của nhà nước, sẵn sàng góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Về kỹ năng

- Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng giao tiếp và lãnh đạo, có tinh thần làm việc tập thể, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

- Khả năng áp dụng tư duy phản biện giải quyết vấn đề nhanh nhạy, sắc bén và ra quyết định hợp lý

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt ý tưởng rõ ràng và hiệu quả. Nắm được kỹ năng giao tiếp kinh doanh thông qua các kênh truyền thông đa dạng; có khả năng giao tiếp bằng lời nói cũng như văn bản thành thạo và hiệu quả trong nhiều tình huống kinh doanh như: biên bản ghi nhớ, bài báo cáo, thuyết trình và giải quyết xung đột.

- Hiểu biết về sự tương tác và ảnh hưởng của các quyết định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, vận dụng ý tưởng sáng tạo và khả năng phân tích độc lập để dự đoán và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và phù hợp đạo đức kinh doanh.

- Sinh viên có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng, có khả năng xây dựng và xử lý cơ sở dữ liệu, khai thác thông tin trực tuyến…và các phần mềm ứng dụng khác đáp ứng được nhu cầu công việc được giao.

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Hiểu biết về sự quan trọng của Công nghệ thông tin trong kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp

- Có khả năng đảm nhiệm các vị trí từ nhân viên tr ong các hoạt độ ng quản lý đến các cấp quản lý , lãnh đạo tại các cơ quan , doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia , các tổ chức phi lợ i nhuận , và các doanh nghiệp nhỏ để phục vụ cộng đồng.

- Có khả năng trở thành những giảng viên tương lai, đầy nhiệt tình và tâm huyết ở các trường Đại học, Cao đẳng.

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Chương trình

Thời gian đào tạo

Khối lượng kiến thức

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Về kỹ năng

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn: Trường đại học Quốc tế miền Đông

 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
9.5
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
8.9
Quan tâm sinh viên
9.2
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
9.5
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
8.9
Quan tâm sinh viên
9.2
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Giới thiệu

Địa điểm