Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

2 đánh giá
6.5
Trung bình
2 đánh giá

Chương trình

Đạo diễn sân khấu

Đạo diễn sân khấu

Đạo diễn sân khấu

Ngành

Đạo diễn sân khấu

Quay phim

Quay phim

Quay phim

Ngành

Quay phim
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm