Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục Tiểu học
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh
1 tháng

Giáo dục Mầm non

Giáo dục mầm non
1 tháng

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán
1 tháng

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học
1 tháng

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ Văn
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm