Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng

   Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng
   Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng
   Trường Đại Học Sư Phạm Cao Bằng
   3 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   6 khóa học

   Giáo dục Tiểu học

   Giáo dục Tiểu học
   1 tháng
   Giáo dục Tiểu học
   1 tháng

   Sư phạm Tiếng Anh

   Sư phạm Tiếng Anh
   1 tháng
   Sư phạm Tiếng Anh
   1 tháng

   Giáo dục Mầm non

   Giáo dục mầm non
   1 tháng
   Giáo dục mầm non
   1 tháng

   Sư phạm Toán học

   Sư phạm Toán
   1 tháng
   Sư phạm Toán
   1 tháng

   Sư phạm Sinh học

   Sư phạm Sinh học
   1 tháng
   Sư phạm Sinh học
   1 tháng

   Sư phạm Ngữ văn

   Sư phạm Ngữ Văn
   1 tháng
   Sư phạm Ngữ Văn
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm