Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

10 khóa học

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị
1 tháng

Giáo dục tiểu học

Giáo dục Tiểu học
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh
1 tháng

Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán
1 tháng

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Sinh học
1 tháng

Sư phạm Tin học

Sư phạm Tin học
1 tháng

Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn
1 tháng

Sư phạm Lịch Sử

Sư phạm Lịch sử
1 tháng

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật lý
1 tháng

Giáo dục học

Quản lý Giáo dục
1 tháng

Thời gian đào tạo:

Khối lượng kiến thức:

Đối tượng tuyển sinh:

Mục tiêu đào tạo:

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Cơ hội nghề nghiệp:

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm