Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên

Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên

0 đánh giá
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên
Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên

Đánh giá

Viết đánh giá

0.0

tuyệt vời
Tổng 0 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Học viên đánh giá

Chương trình

Giáo dục chính trị

Đại học Giáo dục chính trị

Ngành

Đại học Giáo dục chính trị

Giáo dục tiểu học

Đại học Giáo dục Tiểu học

Ngành

Đại học Giáo dục Tiểu học

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

Đại học Sư phạm Toán

Ngành

Đại học Sư phạm Toán

Sư phạm Sinh học

Đại học Sư phạm Sinh học

Ngành

Đại học Sư phạm Sinh học

Sư phạm Tin học

Đại học Sư phạm Tin học

Ngành

Đại học Sư phạm Tin học

Sư phạm Ngữ Văn

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Ngành

Đại học Sư phạm Ngữ Văn

Sư phạm Lịch Sử

Đại học Sư phạm Lịch sử

Ngành

Đại học Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Vật lý

Đại học Sư phạm Vật lý

Ngành

Đại học Sư phạm Vật lý

Giáo dục học

Đại học Quản lý Giáo dục

Ngành

Đại học Quản lý Giáo dục

Chương trình

Thời gian đào tạo:

Khối lượng kiến thức:

Đối tượng tuyển sinh:

Mục tiêu đào tạo:

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Cơ hội nghề nghiệp:

 

Giới thiệu

Giới thiệu trường

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966 theo Quyết định số 127/CP của Chính phủ. Đến năm 1994, Chính phủ thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, có tên mới là Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (ĐHSP – ĐHTN).

Quang cảnh nhìn từ trên cao của Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quang cảnh nhìn từ trên cao của Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; ngang tầm với các trường đại học sư phạm trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Trường ngày một lớn mạnh, đáp ứng tốt những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tính đến 12/ 2016, Trường có 562 cán bộ, giảng viên. Trong 386 giảng viên, 34 người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, 154 giảng viên có trình độ Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ gần 40%) và 75 giảng viên đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Cơ sở vật chất

Giảng đường có tổng diện tích là 15.019 m²; tổng diện tích phòng thí nghiệm và xưởng thực hành là 2.800 m²; thư viện có tổng diện tích là 1.087 m²; tổng diện tích nhà làm việc là 5.786 m²; diện tích nhà ở sinh viên là 10.210 m². Tổng số 06 hội trường, trong đó hội trường lớn với hơn 1000 chỗ ngồi. Ngoài ra, trường còn có hệ thống sân vận động, bể bơi và sân chơi quần vợt đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Nguồn: Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Địa điểm