Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Thái Nguyên

      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Chương trình

      10 khóa học

      Giáo dục chính trị

      Giáo dục chính trị
      1 tháng
      Giáo dục chính trị
      1 tháng

      Giáo dục tiểu học

      Giáo dục Tiểu học
      1 tháng
      Giáo dục Tiểu học
      1 tháng

      Sư phạm Tiếng Anh

      Sư phạm Tiếng Anh
      1 tháng
      Sư phạm Tiếng Anh
      1 tháng

      Sư phạm Toán học

      Sư phạm Toán
      1 tháng
      Sư phạm Toán
      1 tháng

      Sư phạm Sinh học

      Sư phạm Sinh học
      1 tháng
      Sư phạm Sinh học
      1 tháng

      Sư phạm Tin học

      Sư phạm Tin học
      1 tháng
      Sư phạm Tin học
      1 tháng

      Sư phạm Ngữ Văn

      Sư phạm Ngữ Văn
      1 tháng
      Sư phạm Ngữ Văn
      1 tháng

      Sư phạm Lịch Sử

      Sư phạm Lịch sử
      1 tháng
      Sư phạm Lịch sử
      1 tháng

      Sư phạm Vật lý

      Sư phạm Vật lý
      1 tháng
      Sư phạm Vật lý
      1 tháng

      Giáo dục học

      Quản lý Giáo dục
      1 tháng
      Quản lý Giáo dục
      1 tháng

      Thời gian đào tạo:

      Khối lượng kiến thức:

      Đối tượng tuyển sinh:

      Mục tiêu đào tạo:

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

      Cơ hội nghề nghiệp:

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm