Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - Chuyên ngành Thiết kế thời trang | Edu2Review

Chuyên ngành Thiết kế thời trang

Chương trình

Ngành

Thiết kế thời trang

Thời lượng

4 năm

Tên ngành đào tạo: Thiết kế thời trang (Fashion Design)

Trình độ đào tạo : Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

  • Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Thời trang, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Thời trang (truyền thống và hiện đại).
  • Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang.
  • Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang. Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm thời trang có giá trị thẩm mỹ cao.
  • Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Thời trang.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

  • Có khả năng TKTT mang tính thẩm mỹ cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, được ứng dụng, đạt được hiệu quả tốt về kinh tế.
  • Có kiến thức về tin học chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thời trang.

Kỹ năng mềm:

  • Biết cách xây dựng, tổ chức các chương trình trình diễn thời trang, các dây chuyền thiết kế, sản xuất may mặc
  • Có khả năng thiết kế không gian phục vụ cho các sản phẩm thời trang ứng dụng trong cả lĩnh vực văn hóa và thương mại.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Là họa sĩ thiết kế trong các cơ sở thiết kế - sản xuất thuộc lĩnh vực thời trang.

Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành thời trang.

Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế thời trang.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá