Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Edu2Review
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
🔔 Thông báo tuyển sinh: Du học nghề tại Đức miễn 100% học phí. Nhận lương trong khi học.
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

   Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
   Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
   2 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   9 ngành

   Thiết kế thời trang

   Thiết kế thời trang
   4 năm
   Thiết kế thời trang
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Thiết kế thời trang (Fashion Design)

   Trình độ đào tạo : Đại học

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Thời trang, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Thời trang (truyền thống và hiện đại).
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang.
   • Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang. Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm thời trang có giá trị thẩm mỹ cao.
   • Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Thời trang.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Có khả năng TKTT mang tính thẩm mỹ cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, được ứng dụng, đạt được hiệu quả tốt về kinh tế.
   • Có kiến thức về tin học chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thời trang.

   Kỹ năng mềm:

   • Biết cách xây dựng, tổ chức các chương trình trình diễn thời trang, các dây chuyền thiết kế, sản xuất may mặc
   • Có khả năng thiết kế không gian phục vụ cho các sản phẩm thời trang ứng dụng trong cả lĩnh vực văn hóa và thương mại.

   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

   Là họa sĩ thiết kế trong các cơ sở thiết kế - sản xuất thuộc lĩnh vực thời trang.

   Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành thời trang.

   Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế thời trang.

   Sư phạm Mỹ thuật

   Sư phạm Mỹ thuật
   4 năm
   Sư phạm Mỹ thuật
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật (Fine – Arts Education)

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy mỹ thuật, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và mỹ thuật.

   Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục mỹ thuật và quản lý công tác giáo dục mỹ thuật ở các cơ quan quản lý giáo dục.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Có khả năng thực hành cơ bản và sáng tác mỹ thuật theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
   • Biết phân tích nội dung, hình thức của tác phẩm nghệ thuật.
   • Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy mỹ thuật.
   • Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học mỹ thuật.
   • Năm được phương pháp nghiên cứu khoa học.

   Kỹ năng mềm:

   • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục mỹ thuật.
   • Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
   • Có khả năng đóng góp vào phong trào chung của xã hội.
   • Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động mỹ thuật tại các bậc phổ thông, cao đẳng và đại học.

   Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục mỹ thuật, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

   Sư phạm Âm nhạc

   Sư phạm Âm nhạc
   4 năm
   Sư phạm Âm nhạc
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)

   Trình độ đào tạo: Đại học.

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

   Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Có năng lực giảng dạy lý thuyết và thực hành để đảm nhiệm công tác ở cơ sở giáo dục.
   • Có khả năng phân tích nội dung, hình thức tác phẩm âm nhạc.
   • Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học.
   • Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

   Kỹ năng mềm:

   • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
   • Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
   • Có khả năng đóng góp vào phong trào chung của xã hội.
   • Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

   Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động âm nhạc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

   Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

   Quản lý văn hóa

   Quản lý văn hóa
   4 năm
   Quản lý văn hóa
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Quản lý văn hoá (Cutural Management)

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   Có kiến thức văn hoá Việt Nam và thế giới, được trang bị kiến thức chung về quản lý văn hoá nghệ thuật.

   Có khả năng nghiên cứu khoa học quản lý văn hoá nghệ thuật và phát triển văn hoá nghệ thuật tại cộng đồng.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • - Nắm rõ quy trình quản lý văn hoá, có năng lực tự điều chỉnh hệ thống quản lý của mình, chỉ đạo và kiểm tra công việc cũng như kế hoạch đã đề ra.
   • - Nắm vững được nhu cầu thị hiếu văn hóa để có phương pháp hoạt động thông tin tuyên truyền hiệu quả.
   • - Có khả năng tổ chức các sự kiện văn hoá, lên chiến lược quảng bá các sản phẩm văn hoá.

   Kỹ năng mềm:

   • - Có khả năng thiết kế, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động văn hoá- nghệ thuật.
   • - Lên kế hoạch nghiên cứu thị trường và phát triển các tổ chức văn hoá nghệ thuật.
   • - Có khả năng thuyết trình và quảng cáo các hoạt động văn hoá nghệ thuật.
   • - Có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật;
   • - Tham gia giảng dạy một số môn chuyên ngành về văn hoá - nghệ thuật.

   Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

   • Các cơ quan Quản lý văn hoá (Sở VHTTDL, Trung tâm văn hoá, …).
   • Các cơ quan thông tin và tổ chức sự kiện ( Đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương,…).
   • Các cơ sở đào tạo (Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung cấp, cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật,…).
   • Phụ trách mảng tuyên truyền văn hoá, chính trị trong các ngành khác ngoài bộ phận văn hoá như: lực lượng vũ trang, ngân hàng,....

   Thiết kế đồ họa

   Đồ họa
   4 năm
   Đồ họa
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Thiết kế Đồ họa (Graphic Design)

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Đồ họa, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Đồ họa (Đồ họa truyền thống và Đồ họa ứng dụng hiện đại).
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa.
   • Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa (xuất bản ấn phẩm, truyền thông, trang trí nội thất…). Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm đồ họa có giá trị thẩm mỹ cao.
   • Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ, sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Đồ họa.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Có khả năng thiết kế sáng tạo những sản phẩm Đồ họa ứng dụng (Lĩnh vực Văn hóa:bưu thiếp, tem, lịch, sách báo, tranh cổ động, thiết kế không gian lễ hội... Lĩnh vực Thương mại: Bao gồm biểu trưng, lô gô, bao bì sản phẩm, áp phích quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp, trình bày triển lãm, hội chợ...).
   • Có kỹ năng thực hành, sáng tạo các tác phẩm thuộc Đồ họa tạo hình như các loại tranh khắc gỗ, thạch cao, kim loại...
   • Sử dụng thành thạo thiết bị có tính công nghệ cao phục vụ cho thiết kế các sản phẩm Đồ họa.

   Kỹ năng mềm:

   Có khả năng phân tích, triển khai thiết kế một cách khoa học, chính xác. Chọn lựa giải pháp công nghệ tối ưu để đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ và kinh tế.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa là Họa sĩ thiết kế, tham gia công tác tại các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân: Báo chí, truyền hình, nhà xuất bản, triển lãm, công ty in ấn - quảng cáo, nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hóa...

   Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành về Thiết kế Đồ họa nói riêng và Mỹ thuật nói chung.

   Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa.

   Công nghệ may

   Công nghệ may
   4 năm
   Công nghệ may
   4 năm

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ may nhằm đào tạo người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, may mặc, phát triển và thực hiện các ý tưởng một cách sáng tạo phù hợp với xu hướng thời trang; làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành để tổ chức triển khai trong quá trình sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội; có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn để có thể phát triển toàn diện hơn

   Thanh nhạc

   Thanh nhạc
   4 năm
   Thanh nhạc
   4 năm

   Đào tạo đại học ngành piano có kiến thức toàn diện ở trình độ đại học, có kỹ năng sư phạm piano, kỹ năng đệm, hòa tấu thính phòng, thị tấu và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Sau khi tốt nghiệp ngành Piano, người học có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các đơn vị nghệ thuật và tham gia các hoạt động âm nhạc khác như: biểu diễn độc lập, hòa tấu trong các dàn nhạc giao hưởng, các dàn hợp xướng, có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn hoặc tự học để nâng cao năng lực làm việc.

   Hội họa

   Hội họa
   4 năm
   Hội họa
   4 năm

   Tên ngành đào tạo: Hội họa (Painting)

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Chuẩn đầu ra

   Yêu cầu về kiến thức:

   • Có kiến thức khoa học, cơ bản và chuyên sâu về Mỹ thuật, bao gồm hệ thống lý luận và thực hành Mỹ thuật.
   • Có trình độ nghiên cứu và sáng tác Mỹ thuật.
   • Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động Mỹ thuật.
   • Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

   Yêu cầu về kỹ năng:

   Kỹ năng cứng:

   • Có năng lực sáng tạo mỹ thuật.
   • Có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

   Kỹ năng mềm:

   • Có khả năng quản lý công tác mỹ thuật.
   • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nói chung và mỹ thuật nói riêng.
   • Có khả năng tham gia các hoạt động mỹ thuật.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Có khả năng hoạt động Mỹ thuật độc lập hoặc tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội…

   Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục Mỹ thuật hoặc các đơn vị có liên quan.

   Piano

   Piano
   4 năm
   Piano
   4 năm

   Đào tạo đại học ngành piano có kiến thức toàn diện ở trình độ đại học, có kỹ năng sư phạm piano, kỹ năng đệm, hòa tấu thính phòng, thị tấu và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Sau khi tốt nghiệp ngành Piano, người học có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các đơn vị nghệ thuật và tham gia các hoạt động âm nhạc khác như: biểu diễn độc lập, hòa tấu trong các dàn nhạc giao hưởng, các dàn hợp xướng, có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn hoặc tự học để nâng cao năng lực làm việc.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Với lịch sử hơn 45 năm xây dựng và trưởng thành trong công tác đào tạo giáo viên nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, lâu năm được Nhà nước và xã hội công nhận.

   Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (website: spnttw.edu.vn) là nơi đào tạo, bồi dưỡng, truyền lửa cho hàng ngàn lượt giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Hằng năm có rất nhiều lượt học sinh, sinh viên đăng ký vào ngôi trường này để có thể thực hiện ước mơ của mình.

   Lịch sử hình thành Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

   Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương được thành lập dựa trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung ương theo Quyết định số 117/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 26/5/2006. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang từng bước chuyển mình, hoàn thiện về mọi mặt và phấn đấu trở thành một trường đại học hàng đầu trong cả nước về giảng dạy, nghiên cứu khoa học các chuyên ngành nghệ thuật.

   45 năm một mái trường - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

   Sứ mệnh

   Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là trường đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam.

   Mục tiêu chiến lược đến năm 2030

   Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Trường cũng tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức.

   Hoạt động của sinh viên

   Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ngoài việc vừa học hỏi vừa thực hành kỹ năng, vận dụng kiến thức trên giảng đường vào công tác giảng dạy thực tế thì các bạn sinh viên còn được tham gia vào các công tác Đoàn, Đội và các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ của các CLB, đội, nhóm để nâng cao thêm khả năng của mình.

   Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường luôn đi đầu trong các hoạt động của sinh viên. Họ luôn thể hiện được sự năng động, sáng tạo của mình thông qua việc tổ chức các chương trình ngoại khóa, các cuộc thi học thuật bổ ích, lành mạnh cũng như những hoạt động tình nguyện phong phú, hấp dẫn như: văn nghệ, triển lãm, thời trang, tư vấn tâm lý…

   Cuộc thi “Giọng hát hay sinh viên năm 2016”

   Chương trình “Hòa tấu bộ gõ”

   Triển lãm tranh sinh viên

   Bên cạnh đó, trường còn có rất nhiều CLB để các bạn sinh viên có thể thoải mái tham gia những hoạt động liên quan đến nghệ thuật và thử sức bản thân với nhiều hoạt động hấp dẫn khác về thể thao, diễn kịch,…

   Lễ hội “Mặt nạ Trung thu” – CLB Thiết kế trẻ

   CLB Karatedo

   CLB MCN

   Đội ngũ nhân sự

   Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có một đội ngũ cán bộ, giảng viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, gần gũi, hòa đồng với sinh viên. Các giảng viên luôn biến các buổi học chuyên ngành nhàm chán thành sôi nổi, thú vị, thoải mái, đạt được hiệu quả học tập cao. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên luôn đưa ra những hình thức, những chương trình học sáng tạo giúp sinh viên vừa phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập, vừa thể hiện khả năng sáng tạo, sự tìm tòi, khám phá và cách tân trong nghệ thuật.

   Nhà trường hiện có hơn 400 cán bộ, giảng viên chính và hàng trăm giảng viên thỉnh giảng. Trong đó bao gồm đội ngũ những nhà giáo làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tài năng như: GS. TSKH Tô Ngọc Thanh, GS. TSKH Trần Ngọc Thêm, GS. TS Nguyễn Xuân Kính,…

   Còn thế hệ giảng viên trẻ của trường hiện nay không chỉ giỏi về chuyên môn giảng dạy mà còn là những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSƯT Trần Mai Tuyết, Hương Giang, Sao mai Tân Phương, Sao mai Đoàn Thúy Trang…

   Cơ sở vật chất

   Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tọa lạc tại địa chỉ Km 9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trường được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại: máy chiếu, dàn âm thanh, phòng biểu diễn, đàn piano, organ,… phục vụ cho việc dạy và học.

   Đặc biệt trường có một trung tâm Thư viện với lượng lớn đầu sách chuyên ngành, sách tham khảo về văn học và nghệ thuật,… rất phong phú. Phòng truyền thống, nhà đa chức năng với diện tích sàn xây dựng 7.360m2 là nơi để các bạn sinh viên và các CLB có thể sinh hoạt, hoạt động thể thao tại đây.

   Thành tựu

   Với những thành tích đã đạt được, tập thể Nhà trường và các cá nhân xuất sắc đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu trao tặng của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT:

   - Huân chương Lao động hạng Nhất (2010), Huân chương Lao động hạng Nhì (2000), 05 Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995, 2003, 2010, 2012, 2013).

   - 18 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

   - Cờ thi đua (2005) và nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

   Đặc biệt hơn nữa, trường đã vinh dự nhận Huy chương hữu nghị của Chính phủ nước CHDCND Lào trao tặng năm 2012.

   Chính phủ CHDCND Lào trao tặng Huy chương hữu nghị cho Nhà trường

   Cựu SV nổi bật

   Nhắc đến cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thì không ai không biết đến Lương Giang. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và hiện đang theo học Thạc sĩ. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Nhà có nhiều cửa sổ của đạo diễn Hồng Sơn, 13 nữ tù - Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Cầu vồng tình yêu - Đạo diễn Hồng Sơn - Trọng Trinh,…

   Hiện tại, cô đang làm giảng viên khoa Quản lý Văn hóa của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ngoài công việc giảng viên, cô còn đảm nhận vai trò MC cho các chương trình: Khoa học giáo dục quốc phòng (VTV2), Văn hóa thể thoa Quân đội (VTV1). Ngoài diễn xuất thì Lương Giang cũng đam mê với hội họa. Mỗi ngày, sau giờ dạy ở trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TƯ, Giang thường dành thời gian để vẽ tranh và đó là “món ăn” không thể thiếu mỗi ngày của cô.

   Cô gái tài năng Lương Giang

   Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

   Địa điểm