Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang
4 năm

Tên ngành đào tạo: Thiết kế thời trang (Fashion Design)

Trình độ đào tạo : Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Thời trang, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Thời trang (truyền thống và hiện đại).
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang.
 • Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Thời trang. Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm thời trang có giá trị thẩm mỹ cao.
 • Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Thời trang, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Thời trang.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có khả năng TKTT mang tính thẩm mỹ cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, được ứng dụng, đạt được hiệu quả tốt về kinh tế.
 • Có kiến thức về tin học chuyên ngành, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế thời trang.

Kỹ năng mềm:

 • Biết cách xây dựng, tổ chức các chương trình trình diễn thời trang, các dây chuyền thiết kế, sản xuất may mặc
 • Có khả năng thiết kế không gian phục vụ cho các sản phẩm thời trang ứng dụng trong cả lĩnh vực văn hóa và thương mại.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Là họa sĩ thiết kế trong các cơ sở thiết kế - sản xuất thuộc lĩnh vực thời trang.

Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành thời trang.

Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế thời trang.

Sư phạm Mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật
4 năm

Tên ngành đào tạo: Sư phạm Mỹ thuật (Fine – Arts Education)

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy mỹ thuật, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và mỹ thuật.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục mỹ thuật và quản lý công tác giáo dục mỹ thuật ở các cơ quan quản lý giáo dục.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có khả năng thực hành cơ bản và sáng tác mỹ thuật theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
 • Biết phân tích nội dung, hình thức của tác phẩm nghệ thuật.
 • Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy mỹ thuật.
 • Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học mỹ thuật.
 • Năm được phương pháp nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng mềm:

 • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục mỹ thuật.
 • Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
 • Có khả năng đóng góp vào phong trào chung của xã hội.
 • Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động mỹ thuật tại các bậc phổ thông, cao đẳng và đại học.

Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục mỹ thuật, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

Sư phạm Âm nhạc

Sư phạm Âm nhạc
4 năm

Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)

Trình độ đào tạo: Đại học.

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy âm nhạc, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và âm nhạc.

Có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc và quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ quan quản lý giáo dục.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có năng lực giảng dạy lý thuyết và thực hành để đảm nhiệm công tác ở cơ sở giáo dục.
 • Có khả năng phân tích nội dung, hình thức tác phẩm âm nhạc.
 • Có năng lực tổ chức các hoạt động về dạy và học âm nhạc.
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học.
 • Biết xây dựng kế hoạch giảng dạy âm nhạc.

Kỹ năng mềm:

 • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục âm nhạc.
 • Biết tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
 • Có khả năng đóng góp vào phong trào chung của xã hội.
 • Biết phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động âm nhạc tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục âm nhạc, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa
4 năm

Tên ngành đào tạo: Quản lý văn hoá (Cutural Management)

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

Có kiến thức văn hoá Việt Nam và thế giới, được trang bị kiến thức chung về quản lý văn hoá nghệ thuật.

Có khả năng nghiên cứu khoa học quản lý văn hoá nghệ thuật và phát triển văn hoá nghệ thuật tại cộng đồng.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • - Nắm rõ quy trình quản lý văn hoá, có năng lực tự điều chỉnh hệ thống quản lý của mình, chỉ đạo và kiểm tra công việc cũng như kế hoạch đã đề ra.
 • - Nắm vững được nhu cầu thị hiếu văn hóa để có phương pháp hoạt động thông tin tuyên truyền hiệu quả.
 • - Có khả năng tổ chức các sự kiện văn hoá, lên chiến lược quảng bá các sản phẩm văn hoá.

Kỹ năng mềm:

 • - Có khả năng thiết kế, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động văn hoá- nghệ thuật.
 • - Lên kế hoạch nghiên cứu thị trường và phát triển các tổ chức văn hoá nghệ thuật.
 • - Có khả năng thuyết trình và quảng cáo các hoạt động văn hoá nghệ thuật.
 • - Có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức văn hóa nghệ thuật;
 • - Tham gia giảng dạy một số môn chuyên ngành về văn hoá - nghệ thuật.

Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp

 • Các cơ quan Quản lý văn hoá (Sở VHTTDL, Trung tâm văn hoá, …).
 • Các cơ quan thông tin và tổ chức sự kiện ( Đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương,…).
 • Các cơ sở đào tạo (Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung cấp, cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật,…).
 • Phụ trách mảng tuyên truyền văn hoá, chính trị trong các ngành khác ngoài bộ phận văn hoá như: lực lượng vũ trang, ngân hàng,....

Thiết kế đồ họa

Đồ họa
4 năm

Tên ngành đào tạo: Thiết kế Đồ họa (Graphic Design)

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học về Thiết kế Đồ họa, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, ngoại ngữ và Thiết kế Đồ họa (Đồ họa truyền thống và Đồ họa ứng dụng hiện đại).
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa.
 • Có khả năng thiết kế, sáng tạo thuộc lĩnh vực Thiết kế Đồ họa (xuất bản ấn phẩm, truyền thông, trang trí nội thất…). Biết phân tích, chọn lọc và sáng tạo các sản phẩm đồ họa có giá trị thẩm mỹ cao.
 • Có kiến thức sâu rộng về tin học chuyên ngành Thiết kế Đồ hoạ, sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa (Corel Draw, Photoshop, Illustrator ...) để ứng dụng trong Thiết kế Đồ họa.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có khả năng thiết kế sáng tạo những sản phẩm Đồ họa ứng dụng (Lĩnh vực Văn hóa:bưu thiếp, tem, lịch, sách báo, tranh cổ động, thiết kế không gian lễ hội... Lĩnh vực Thương mại: Bao gồm biểu trưng, lô gô, bao bì sản phẩm, áp phích quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp, trình bày triển lãm, hội chợ...).
 • Có kỹ năng thực hành, sáng tạo các tác phẩm thuộc Đồ họa tạo hình như các loại tranh khắc gỗ, thạch cao, kim loại...
 • Sử dụng thành thạo thiết bị có tính công nghệ cao phục vụ cho thiết kế các sản phẩm Đồ họa.

Kỹ năng mềm:

Có khả năng phân tích, triển khai thiết kế một cách khoa học, chính xác. Chọn lựa giải pháp công nghệ tối ưu để đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ và kinh tế.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế Đồ họa là Họa sĩ thiết kế, tham gia công tác tại các đơn vị nhà nước hoặc tư nhân: Báo chí, truyền hình, nhà xuất bản, triển lãm, công ty in ấn - quảng cáo, nhà máy, xí nghiệp sản xuất hàng hóa...

Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo có chuyên ngành về Thiết kế Đồ họa nói riêng và Mỹ thuật nói chung.

Có khả năng mở công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế đồ họa.

Công nghệ may

Công nghệ may
4 năm

Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ may nhằm đào tạo người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực thời trang, may mặc, phát triển và thực hiện các ý tưởng một cách sáng tạo phù hợp với xu hướng thời trang; làm cơ sở cho việc áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng thực hành để tổ chức triển khai trong quá trình sản xuất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội; có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo cao hơn để có thể phát triển toàn diện hơn

Thanh nhạc

Thanh nhạc
4 năm

Đào tạo đại học ngành piano có kiến thức toàn diện ở trình độ đại học, có kỹ năng sư phạm piano, kỹ năng đệm, hòa tấu thính phòng, thị tấu và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Sau khi tốt nghiệp ngành Piano, người học có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các đơn vị nghệ thuật và tham gia các hoạt động âm nhạc khác như: biểu diễn độc lập, hòa tấu trong các dàn nhạc giao hưởng, các dàn hợp xướng, có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn hoặc tự học để nâng cao năng lực làm việc.

Hội họa

Hội họa
4 năm

Tên ngành đào tạo: Hội họa (Painting)

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuẩn đầu ra

Yêu cầu về kiến thức:

 • Có kiến thức khoa học, cơ bản và chuyên sâu về Mỹ thuật, bao gồm hệ thống lý luận và thực hành Mỹ thuật.
 • Có trình độ nghiên cứu và sáng tác Mỹ thuật.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động Mỹ thuật.
 • Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

 • Có năng lực sáng tạo mỹ thuật.
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Kỹ năng mềm:

 • Có khả năng quản lý công tác mỹ thuật.
 • Có năng lực tuyên truyền, giáo dục thẩm mỹ nói chung và mỹ thuật nói riêng.
 • Có khả năng tham gia các hoạt động mỹ thuật.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Có khả năng hoạt động Mỹ thuật độc lập hoặc tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội…

Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục Mỹ thuật hoặc các đơn vị có liên quan.

Piano

Piano
4 năm

Đào tạo đại học ngành piano có kiến thức toàn diện ở trình độ đại học, có kỹ năng sư phạm piano, kỹ năng đệm, hòa tấu thính phòng, thị tấu và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Sau khi tốt nghiệp ngành Piano, người học có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các đơn vị nghệ thuật và tham gia các hoạt động âm nhạc khác như: biểu diễn độc lập, hòa tấu trong các dàn nhạc giao hưởng, các dàn hợp xướng, có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn hoặc tự học để nâng cao năng lực làm việc.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm