Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM | Edu2Review

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

74 đánh giá
6.8
Trung bình
74 đánh giá

Chương trình

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, năng lực và kỹ năng phù hợp với chính sách giáo dục chung của nhà nước trong tiến trình công nghiẹp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Kỹ sư sau khi ra trường có khả ănng ứng dụng các công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

 • Có khả năng điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích phục vụ công tác phân tích, kiểm soát môi trường biển và hải đảo.
 • Có khả năng thống kê, phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường vừng biển và hải đảo; lập quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.
 • Có khả năng ứng dụng các mô hình dự báo chất lượng môi trường vùng biển và hải đảo.

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo sau khi ra trường có cơ hội làm việc tại:

Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo: sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố; các sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành, chi cục Biển và Hải đảo tại các tỉnh, thành…

Các Viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường biển đảo, viện Tài nguyên và Môi trường biển, viện Hải dương học Nha Trang; Viện Kĩ thuật biển; phân viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; các đài khí tượng Thủy văn các tỉnh thành..

Các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển đảo…

Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên ngành Quản lý và Công nghệ Môi trường được trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên; và kiến thức về công nghệ xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn.

Cụ thể hơn, kiến thức quản lý môi trường (environmental management) và tài nguyên bao gồm các kiến thức thuộc lĩnh vực quản lý xã hội mang tính liên ngành nhằm điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin đối với các vần đề môi trường; xuất phát từ quan điểm định lượng, và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Quản lý môi trường bao gồm quản lý môi trường đô thị, nông thôn và công nghiệp, trong khi đó quản lý tài nguyên thiên nhiên bao gồm quản lý môi trường đới bờ, biển đảo, rừng và tài nguyên nước mặt, nước ngầm...

Kiến thức quản lý môi trường và tài nguyên là kiến thức tổng hợp đòi hỏi sinh viên nắm bắt được các biện pháp luật pháp, chính sách, họach định chiến lược, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội, văn hóa, giáo dục, nhận thức cộng đồng, phối hợp với các biện pháp công nghệ kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường v.v..nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của quốc gia. Các biện pháp này đan xen, phối hợp và tích hợp với nhau tùy theo điều kiện cụ thể của vấn đề đặt ra và quy mô thực hiện.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường (trung ương đến địa phương) như: Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

Làm việc tại các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ,các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường… tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học.

Với những kiến thức được học trên ghế nhà trường, sinh viên có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập;

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về Kinh tế tài nguyên và quản lý tài nguyên hiệu quả, kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế kiểm soát và quản lý môi trường, định giá giá trị tài nguyên, giá trị tổn hại do ô nhiễm, phân tích và xây dựng các chính sách quản lý tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường về phương diện kỹ thuật và phương diện kinh tế của các hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, xây dựng thẩm định và quản lý các dự án khôi phục môi trường, khai thác tài nguyên tối ưu.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực chuyên môn sâu về kinh tế như khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề thuộc kinh tế tài nguyên môi trường ở các cấp khác nhau của nền kinh tế, có khả năng định hướng phát triển xanh, xây dựng trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp theo hướng giảm thiểu “dấu vết cacbon”, phát triển bền vững.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các vị trí sau:

Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng các lĩnh vực liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường.

Chuyên viên/lãnh đạo ở các cơ quan quản lý tài nguyên, môi trường các cấp.

Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... các lĩnh vực liên quan đến môi trường như sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, hàng hóa thân thiện môi trường, định hướng tiêu dùng xanh...

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng khảo sát đánh giá hiện trạng, thiết kế, tư vấn kỹ thuật và công nghệ, thi công, giám sát xây dựng, và vận hành các hệ thống xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường trên nhiều lĩnh vực, đối tượng; có khả năng tác nghiệp trong công tác quản lý môi trường, sản xuất sạch hơn, công nghiệp sinh thái, v.v đáp ứng được với sự phát triển của ngành môi trường và nhu cầu của xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm trách công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại… làm việc tại các Viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào tạo.

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Ngành

Kỹ thuật Trắc địa

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật trắc địa – bản đồ cơ bản và hiện đại.

Nắm vững kiên sthức cơ bản và kỹ năng đo đạc thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính phục vụ cho các giai đoạn khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình và phục vụ cho việc học ở bậc học cao hơn;

Hiểu và vận dụng kiên sthức Toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo.

Tuân thủ các chuẩn mực đọa đức trong ngành Trắc địa ảnh – Viễn thám để đánh giá và chịu trách nhiệm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thực hiện các các dự án và đề tài thuộc lĩnh vực Kỹ thuật trắc địa bản đồ nói chung, lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng nhằm mục đích quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Với những kiến thức học được, Sinh viên sau khi ra trường có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xá hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập;

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm:

Đo đạc lập bản đồ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng, sổ đỏ) cho ngừoi dân;

Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp..;

Đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình xây dựng;

Làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; Các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Làm việc trong các doanh nghiệp/ cơ quan liên quan đến lĩnh vực Trắc địa ảnh – Viễn thám.

Có khả năng học lên sau Đại học.

Cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật

Cấp thoát nước

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy đinh tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Cấp thoát nước nhằm đào tạo người kỹ sư toàn diện có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức tốt, có sức khoẻ, có ý thức tổ chức kỹ luật, có tác phong nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, có có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kỹ sư ngành cấp thoát nước được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức thi công lắp đặt, tổ chức quản lý, vận hành... các công trình cấp nước, thoát nước và bảo vệ môi trường nước, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:

Khảo sát đánh giá hiện trạng, tư vấn kỹ thuật, tính toán thiết kế mạng lưới cấp thoát nước, các công trình xử lý nước thiên nhiên, các công trình xử lý nước thải;

Thi công, giám sát xây dựng, vận hành quản lý và bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước bên ngoài, hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng và công nghiệp.

Triển khai thành thạo các bản vẽ kỹ thuật và tính toán chi phí công trình xử lý và mạng lưới cấp thoát nước.

Lập các báo cáo chuyên ngành liên quan.

Biết cách giải quyết tình huống trong quá trình công tác có cơ sở khoa học, thực tiễn và tuân thủ theo quy định của Luật pháp

Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề;

Đạt trình độ tin học: trình độ A quốc gia; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng trong tính toán thiết kế và triển khai các bản vẽ thiết kế.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Cấp thoát nước sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

Bộ/Sở Xây Dựng và các đơn vị trực thuộc; Bộ/Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và các đơn vị trực thuộc; Bộ/Sở Tài Nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc…;

Các tổng công ty, công ty hoạt động về cấp thoát nước tại các địa phương cấp Thành phố và cấp Tỉnh;

Các công ty dịch vụ: Tư vấn lập dự án, Thiết kế, Giám sát, Tổ chức thi công xây dựng - lắp đặt; Tổ chức quản lý vận hành các công trình cấp thoát nước;

Các Trường đại học, các Viện và Trung tâm nghiên cứu ngành nước;

Các Nhà máy xử lý nước thiên nhiên, Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại đô thị, các công ty, các khu công nghiệp tập trung;

Các đơn vị vận hành bảo dưỡng mạng truyền dẫn nước sạch và mạng lưới thoát nước

Địa chất học

Địa chất

Địa chất học

Ngành

Địa chất

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa môi trường nói riêng nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các nhà trường, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.

Chuẩn đầu ra

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như

 • Triển khai được các nhiệm vụ thực địa (khảo sát, lấy mẫu, …v.v) và thực hiện thí nghiệm trong phòng/ngoài trời phục vụ khảo sát , đánh giá tài nguyên thiên nhiên
 • Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm
 • Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường liên quan đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo tiêu chí phát triển bền vững.
 • Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis…) phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Địa chất học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

 • Các liên đoàn Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình;
 • Các viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Dầu khí…;
 • Các công ty: Xây dựng nền móng và dân dụng; Cầu đường; Khoáng sản; Khai thác nước ngầm; Thăm dò dầu khí…;
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và môi trường
 • Các Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉm/TP và các phòng TNMT các quận/ huyện;
 • Các Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệ…

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy đinh tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Kỹ sư Tài nguyên nước được trang bị kiến thức về phân bổ, chia sẻ, quản lý và bảo vệ nguồn nước một cách bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu;

Kỹ sư Tài nguyên nước có khả năng thiết kế, thi công xây dựng công trình thủy, công trình cấp thoát nước, công trình xử lý và bảo vệ môi trường…

Kỹ sư Tài nguyên nước được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mền chuyên ngành như Autocad, Epanet,ArcGIS, MapInfo,Mike..

Trong quá trình học tập sinh viên có cơ hội tham quan, thực tập tại các cơ sở ngành nước;

Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất;

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Tài nguyên nước sau khi ra trường có cơ hội làm việc tại các cơ quan thuộc Bộ, Sở, Chi cục ngành Tài nguyên và Môi trường – ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

Các Ban quản lý lưu vực song, Ban và Công ty quản lý hệ thống thủy lợi, thủy điện; Công ty cấp thoát nước;

Các Viện, Trường, Ban quản lý dự án, công ty liên quan đến nguồn nước, đến thủy lợi và môi trường…

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình Quản trị kinh doanh trang bị đầy đủ kiến thức khoa học về kinh tế, nắm vững kiến thức chung về quản trị và những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh có khả năng lập các dự án đầu tư, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, thiết kế phương án kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện các tác nghiệp của một doanh nghiệp kinh doanh, có khả năng tự học tập, nghiên cứu, phát huy tính sáng tạo, tư duy khoa học để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị Kinh doanh Bất động sản có thể làm việc tại các công ty kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước như:

Tập đoàn tiếp thị BĐS quốc tế CBRE, Công ty phát triển nhà và đô thị, Công ty quản lý và khai thác công trình bất động sản, Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Công ty môi giới và tư vấn bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản, Phòng thẩm định bất động sản thế chấp tại các ngân hàng thương mại…

Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản từ Trung ương đến địa phương: Bộ/Sở Xây dựng, Bộ/Sở Tài nguyên - Môi trường, Bộ/Sở Tài chính, các cơ quan nghiên cứu và tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có thể trở thành các chuyên viên, hoặc các nhà quản trị cấp trung và cấp cao tại: Cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và các lĩnh vực khác, các doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực, tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, viện nghiên cứu về kinh tế, quản trị và tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin cơ bản và hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cập nhật những tiến bộ khoa học ở Việt Nam và trên thế giới đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thực hiện các các dự án và đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng nhằm mục đích quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau: Công nghiệp phần mềm; Công nghiệp nội dung số; Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin; Quản trị mạng; Kinh doanh sản phẩm CNTT; Dịch vụ CNTT; Dịch vụ Giáo dục; Các lĩnh vực ứng dụng CNTT....

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh: Lập trình viên ứng dụng; Chuyên viên phân tích nghiệp vụ; Chuyên viên thiết kế phần mềm; Chuyên viên kiểm tra phần mềm; Kỹ sư hệ thống thông tin; Chuyên viên hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các dịch vụ CNTT; Kỹ sư phần mềm; Chuyên viên quản trị mạng; Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu; Nghiên cứu viên/ Giảng viên CNTT,...

Các công việc cụ thể như:

 • Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng, Website, các ứng dụng có tích hợp GIS, các ứng dụng trên các thiết bị di động.
 • Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu
 • Quản trị hệ thống thông tin.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.
 • Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác nhau sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
 • Đảm nhận vai trò của CIO (giám đốc thông tin)
 • Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), GIS,..

Hệ thống thông tin

Hệ thống Thông tin

Hệ thống thông tin

Ngành

Hệ thống Thông tin

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức sâu rộng về kiến thức nhóm ngành và kiến thức chuyên sâu của các chuyên ngành Quản lý đất đai như:

Kiến thức của nhóm ngành bao gồm các kiến thức cơ sở về lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường, Khí tượng, thủy văn, Trắc địa bản đồ,..;

Kiến thức cơ sở của ngành bao gồm các kiến thức chuyên môn về các nội dung chức năng quản lý của nhà nước về đất đai như Luật đất đai, Đăng ký đất đai, Thống kê và kiểm kê đất đai, Quản lý thông tin đất đai, Đánh giá đất đai, Định giá đất đai và Quy hoạch sử dụng đất đai;

Kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành bao gồm các kiến thức chuyên nghiệp được phân theo các hướng chuyên ngành như Quy hoạch đất đai, địa chính, Hệ thống thông tin địa chính và Quản lý bất động sản, là những phân hệ chính của hệ thống quản lý nhà nước về đất đai.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Quản lý đất đai có khả năng làm việc trong hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến địa phương, các trường đào tạo và các viện nghiên cứu quản lý đất đai, các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan;

 • Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng Ddăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Kỹ thuật địa chính – Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỷ đất cấp tỉnh;
 • Bộ phận quản lý đất đai, Văn phòng Ddăng ký quyền sử dụng đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất cấp Huyện;
 • Địa chính xã phường;
 • Trường Đại học, cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo liên quan;
 • Viện nghiên cứu quản lý đất đai;
 • Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc – địa chính, định giá đất đai và bất động sản, đầu tư phát triển và quản lý bất động sản.

Khí tượng học

Khí tượng học

Khí tượng học

Ngành

Khí tượng học

Chương trình

Thời gian đào tạo: 4 năm

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Khí tượng học có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp đủ khả năng đảm nhận công tác trong các lĩnh vực điều tra, quản lí mạng lưới, nghiên cứu và dự báo thời tiết, khí hậu, khí tượng nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:

- Kĩ năng thực hiện được các bài toán dự báo thời tiết, dự báo khí hậu, quan trắc số liệu các yếu tố khí tượng, quản lí và kiểm soát số liệu trong điều tra cơ bản.

- Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm

- Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề về Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

- Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis, mô hình dự báo khí tượng …) phục vụ cho công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, quản lý dự báo, đo đạc.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Khí tượng học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

 • Viện nghiên cứu Khí tượng, thủy văn, môi trường
 • Các Trạm Khí tượng thuộc Đài khí tượng, thủy văn khu vực (9 đài khu vực)
 • Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn các đài tỉnh (64 tỉnh)
 • Trung tâm quản lý biển và hải đảo
 • Trung tâm khí tượng các sân bay trong cả nước
 • Các Trạm Khí tượng, thủy văn và Hải văn thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, các trạm dùng riêng..
 • Trung tâm khí tượng, thủy văn biển.
 • Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
 • Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệ…các tỉnh/thành phố trong cả nước.
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.5
Cơ sở vật chất
4.9
Môi trường HT
7.2
HĐ ngoại khoá
5.9
Cơ hội việc làm
6.6
Tiến bộ bản thân
7.1
Thủ tục hành chính
5.9
Quan tâm sinh viên
6.4
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.1
Giảng viên
7.5
Cơ sở vật chất
4.9
Môi trường HT
7.2
HĐ ngoại khoá
5.9
Cơ hội việc làm
6.6
Tiến bộ bản thân
7.1
Thủ tục hành chính
5.9
Quan tâm sinh viên
6.4
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.1

Giới thiệu

Địa điểm