Trường Đại Học Tây Đô - Chuyên ngành Văn học | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Văn học

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Văn học

   Thời lượng

   4 năm

   Mục tiêu chung:

   Chương trình đào tạo Cử nhân Văn học làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học như: giảng dạy văn học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, truyền hình, xuất bản và các công tác khác thuộc về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

   Kiến thức:

   Có hiểu biết cơ bản về Các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; về hội nhập quốc tế.

   Ngoài việc tiếp nhận những kiến thức đại cương cơ bản, người học có được chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực văn học và ngôn ngữ; có khả năng thẩm định giá trị của các tác phẩm văn chương và có kỹ năng về nghiên cứu và phê bình văn học.

   Kỹ năng:

   Biết phát huy năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia vào công tác bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài.

   Thời gian đào tạo: 04 năm

   Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ.