Trường Đại Học Tây Đô | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Đại Học Tây Đô

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

19 khóa học

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Kỹ năng:

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành xây dựng trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng họp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực xây dựng; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thế hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành xây dựng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

Khả năng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể làm việc tại các công ty tư vấn, công ty thi công về xây dựng; cơ quan quản lí các cấp về xây dựng, kê cả khả năng làm việc tập thể, khả năng lãnh đạo, khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án ứng dụng, có đạo đức nghề nghiệp. Có thể tiếp tục được đào tạo sau đại học với các trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

Quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 năm

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến thức:

 • Cử nhân được trang bị đầy đủ kiến thức về thực thi, điều hành và quản lý các công việc liên quan đến cung ứng dịch vụ du lịch, lữ hành ở các tố chức kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn và các tổ chức khác.
 • Kiến thức chuyên môn về quản trị kinh doanh du lịch, marketing du lịch, thiết kế, điều phối tour để đáp ứng các yêu cầu trong công việc như điều hành, quản lí công việc kinh doanh du lịch, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, lữ hành trong và ngoài nước,...
 • Kiến thức liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các công việc tác nghiệp và quản lý ở các lĩnh vực như: kinh doanh, nhân sự, cung ứng dịch vụ, chất lượng dịch vụ, marketing dịch vụ, kế hoạch thâm nhập, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh du lịch trong và ngoài nước,...
 • Trang bị kiến thức về phương pháp luận giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp/tổ chức liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng ở lĩnh vực du lịch, lữ hành.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống cung ứng dịch vụ, du lịch, lữ hành trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán - thương lượng trong kinh doanh du lịch, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Kỹ năng thực hiện công việc tác nghiệp liên quan đến cung ứng dịch vụ, nhân sự, marketing du lịch, bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức, thực thi, kiểm tra, kiểm soát các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch- lữ hành, marketing du lịch, bán hàng cho thị trường trong và ngoài nước.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng để phục vụ cho công việc.
 • Sử dụng Anh văn chuyên ngành phục vụ cho công việc, giao dịch kinh doanh.
 • Tư duy, nhận thức và giải quyết vấn đề mang tính độc lập cao.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

Bắt đầu với các vị trí nhân viên, chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo như: thiết kế - điều hành tour, kinh doanh du lịch, marketing, bán hàng,...Sau đó, có thể đảm đương được các vị trí quản lý cấp trung và phát triển lên cấp cao khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết về kinh nghiệm, bản lĩnh, khả năng trong các doanh nghiệp, các cơ quan quản lí và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

Quản lý tài nguyên và MT

Quản lý tài nguyên và môi trường
4 năm

Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư về Quản lý tài nguyên và môi trường có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có kỹ năng và thái độ về quản lý, khoa học, kỹ thuật công nghệ và nghề nghiệp cho phép họ đảm trách công việc của người kỹ sư trong lĩnh vực Quản lý môi trường.

Kiến thức:

 • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;
 • Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu TOEIC từ 350 - 450 điểm hoặc tương đương; Tin học đạt trình độ B hoặc tương đương
 • Vận dụng kiến thức khoa học mới vào lĩnh vực chuyên môn.

Kỹ năng:

Kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm

Vị trí việc làm, khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể học tiếp bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các Trường đại học hoặc học thêm một ngành đại học khác cùng nhóm ngành.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 148 tín chỉ.

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm

Mục tiêu chung

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và nâng cao về Tài chính, Tín dụng, Tiên tệ - Ngân hàng và Thị trường chứng khoán. Huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể tìm việc làm và đảm nhận công việc được giao trong ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ) công ty chứng khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng khoán), tô chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính - ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác.

Cung cấp khả năng tự học tập và cập nhật trong một môi trường làm việc năng động và hội nhập với thế giới.

Kiến thức:

Nắm vững kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Phân tích tính hình tài chính doanh nghiệp, hoạch định và dự toán tài chính, nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, thẩm định tín dụng, đầu tư chứng khoán,...

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: giải quyết một bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng; xử lý chứng từ và hạch toán; Phân tích và phán đoán tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tham gia phân tích và đầu tư chứng khoán.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết công việc độc lập.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đảm nhiệm được các chức danh chuyên viên tại các ngân hàng thưong mại: giao dịch viên, chuyên viên tín dụng, chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, nhân viên kế toán. Ngoài ra có thể đảm nhiệm các công việc tại các tô chức tài chính trong và ngoài nước hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đên lĩnh vực tài chính, kế toán.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức 150 tín chỉ

Kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện- Điện tử trình độ đại học nhàm đào tạo ra những kỹ sư hiện đại, có năng lực lập luận, thiết kế kỹ thuật mới, có kinh nghiệm trải nghiệm thực tiễn trong thiết kế kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu xã hội, có thiên hướng sáng tạo, có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo, có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực Điện - Điện tử..

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ.

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo theo tín chỉ chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các Cử nhân kinh tế có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc tốt ở các công việc liên quan đến quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp và các tổ chức

Kiến thức:

 • Cử nhân được trang bị đầy đủ kiến thức về thực thi, điều hành và quản lý các công việc liên quan đến công việc sản xuất - kinh doanh ở các tố chức kinh doanh và các tổ chức khác.
 • Kiển thức chuyên môn về quản trị kinh doanh, marketing, bán hàng để đáp ứng các yêu cầu trong công việc như điều hành, quản lí công việc kinh doanh, xúc tiến thương mại,...
 • Kiến thức liên quan đến việc tổ chức, thực hiện các công việc tác nghiệp và quản lý ở các lĩnh vực như: kinh doanh, nhân sự, sản xuất, chất lượng, marketing, kế hoạch,...

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống sản xuất - kinh doanh trong doanh nghiệp và các tổ chức.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán - thuơng lượng, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Kỹ năng thực hiện công việc tác nghiệp liên quan đến sản xuất, nhân sự, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, hậu m ãi,...
 • Kỹ năng hoạch định, tổ chức, thực thi, kiểm tra, kiểm soát các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, marketing, bán hàng.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng để phục vụ cho công việc.
 • Sử dụng Anh văn giao tiếp để phục vụ cho công việc. - Tư duy, nhận thức và giải quyết vấn đề mang tính độc lập cao.

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Bắt đầu với các vị trí nhân viên, chuyên viên trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo như: kinh doanh, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường,... và trong thời gian ngắn có thể đảm nhận được các vị trí quản lý cấp trung và phát triển lên cấp cao khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết về kinh nghiệm, bản lĩnh, khả năng trong các doanh nghiệp và cơ quan quản lí và các tổ chức phi lợi nhuận.

Thời gian đào tạo: 4,0 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ.

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình khung giáo dục ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học nhằm đào tạo người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nền công nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học công nghệ thực phẩm có thể đảm nhiệm công việc tại các nhà máy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo và nghiên cửu.

Kiến thức:

Sinh viên được hiểu biết đầy đủ về ngành nghề thực phẩm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, thực hành, thực tập để ứng dụng vào sản xuất phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

Kỹ năng

 • Có khả năng áp dụng các qui trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản xuất thực phấm, kiếm tra, đánh giá chất lượng thực phẩm. Từ đó có thể hiểu biết sâu hơn về một chuyên ngành thực phẩm chủ lực của nước ta (thủy sản, nước giải khát, sữa, lương thực, rau quả,...)
 • Có năng lực tự nghiên cứu khoa học, tự học, tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến ị\ thức, có khả năng tiếp cận và thích nghi với những yêu cầu của thực tế sản xuất nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long.
 • Có trình độ tiếng Anh và tin học từ chứng chỉ B trở lên;
 • Có khả năng giao tiếp tốt, đạt chứng chỉ kỹ năng mềm theo qui định của trường ĐH Tây Đô

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các nhà máy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo, nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước về chế biến thực phẩm.

Có năng lực tự tạo việc làm cho bản thân

Thòi gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 146 tín chỉ (TC)

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
4 năm

Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo Kỹ sư Tin học có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức về các nguyên lý kỹ thuật cơ bản và chuyên ngành về Tin học, có khả năng áp dụng các kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc của người kỹ sư Tin học.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các chức danh:

 • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật Tin học ở các Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.
 • Giảng viên các môn chuyên ngành Tin học ở các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 • Cán bộ quản lý và triển khai các dự án về Tin học ở các cơ quan, công ty, xí nghiệp, trường học.

Tiếp tục được đào tạo sau đại học với các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực Tin học.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 149 tín chỉ

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình này nhằm đào tạo kỹ sư nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc chuyên môn tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ sở có liên quan đến phát triển thủy sản.

 • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;
 • Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu TOEIC từ 350-450 điểm hoặc tương đương;
 • Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Vị trí việc làm, khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có thể học thêm một bằng đại học khác cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ ở các Trường đại học theo qui chế của Bộ Giáo Dục & Đào tạo.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 146 tín chỉ

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình này nhằm đào tạo kỹ sư quản lý đất đai có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực địa chính. Sinh viên sau khi ra trương có kiến thức chuyên ngành về quản lý thông tin đât đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới

Kiến thức

 • Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
 • Hiểu và vận dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn, công nghệ thông tin và kiến thức cơ sở vào ngành đào tạo;
 • Trình độ ngoại ngữ đạt tối thiểu TOEIC từ 350-450 điểm hoặc tương đương;
 • Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 147 tín chỉ

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình nhằm đào tạo ra cán bộ có trình độ đại học tiếng Anh, có thể giảng dạy tiếng Anh, dịch thuật, và đảm nhận những công việc liên quan đến tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực đời sổng xã hội. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chung và chuyên ngành đủ rộng để tự học suốt đời và thích nghi với nhu cầu công việc của xã hội.

Kiến thức:

 • Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Có khả năng hướng dẫn các đoàn khách du lịch nước ngoài hoặc làm việc tại các văn phòng du lịch nhờ vào kiến thức thu thập được từ Tiếng Anh Du Lịch.
 • Giải quyết vấn đề và soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại (Tiếng Anh Thương Mại)
 • Soạn thảo và xử lí các văn bản nhờ vào kiến thức tin học tương đương trình độ A quốc gia.
 • Sử dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, phong tục tập quán các nước nói Tiếng Anh trên thế giới như Anh, Mỹ, Úc vào công tác giảng dạy, phiên dịch cũng như công tác nghiên cứu sau này, kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt làm cơ sở cho việc phân tích đối chiếu trong nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Sử dụng tiếng Pháp trong giao tiếp căn bản hàng ngày (tương đương trình độ A quốc gia).

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết đã được trang bị ở trình độ cao vào thực tiễn công tác trong các môi trường làm việc khác nhau.
 • Có kỹ năng thực hành biên - phiên dịch tự do hoặc chuyên nghiệp trong các lĩnh vực, cấp độ khác nhau.
 • Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: phán đoán, thống kê, phân tích, tổng hợp và đánh giá trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn chương, văn hóa xã hội và dịch thuật.

Triển vọng việc làm:

 • Làm việc cho các cơ quan nhà nước các cấp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các trường đại học, cao đẳng.........
 • Làm công tác biên - phiên dịch cho các cơ quan: Công chứng, báo chí - truyền thông, các tổ chức khoa học kỹ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội, các viện nghiên cứu, các công ty trong và ngoài nước,...
 • Làm đại diện cho các văn phòng tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ, các cơ quan chuyên trách về kinh tế, văn hóa, xã hội...

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh
4 năm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của Nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.

Kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp Việt Nam nói chung và nắm vững kiến thức chuyên môn về pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng kiến thức về kinh tế học. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế cũng có những hiểu biết nhất định về pháp luật thương mại quốc tế

Kỹ năng:

 • Kỹ năng tư duy pháp lý: tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp luật cần giải quyết, phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá chứng cứ, nhận định đúng sai theo quy định của pháp luật để có hướng giải quyết;
 • Kỹ năng nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại;
 • Kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh;
 • Kỹ năng tổ chức công việc như truy cứu, cập nhật, phân loại các văn bản pháp luật, đàm phán, soạn thảo các loại họp đồng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp;
 • Kỹ năng tổ chức các sinh hoạt khoa học, thuyết trình, giới thiệu văn bản pháp luật mới.

Khả năng nghề nghiệp:

Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế hiện tại rất lớn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có thể công tác tại các cơ quan như: Sở Ke hoạch và đầu tư, phòng Kinh tế, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Hội đồng nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp; Công an, Thanh tra, Thi hành án; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Cục Thuế, Hải quan, bộ phận pháp chế hoặc nhân sự trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước; làm luật sư tư vấn cho các công ty Luật, Văn phòng luật sư; hoặc làm công tác nghiên cứu trong các Viện Nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật, Viện Kinh tế ...

Ngoài ra sinh viên còn có thể học nâng cao trình độ, học chuyên sâu sau khi tốt nghiệp.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 145 tín chỉ.

Việt Nam học

Việt Nam học
4 buổi

Mục tiêu chung:

Cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học - Du lịch, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học; hoặc trở thành hướng dẫn viên cho ngành du lịch; hoặc làm lễ tân ở nhà hàng, khách sạn; hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, báo chí, xuất bản, các tố chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam ,...

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Việt Nam học có thể làm việc trong các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội về văn hoá, giáo dục như: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện/thị, cán bộ phụ trách văn hoá - xã hội các xã/phường/thị trấn; các cơ sở giảng dạy ngành Việt Nam học; thuyết minh viên - hướng dẫn viên tại bảo tàng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,...

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ.

Điều dưỡng

Điều dưỡng
4 năm

Mục tiêu chung:

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Kiến thức

 • Trình bày được những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; sự tác động qua lại giữa 1 môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điêu kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
 • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chấn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.
 • Nắm vững Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Vận dụng được phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
 • Lồng ghép kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong việc lập kế hoạch chăm sóc người bệnh.

Kỹ năng

 • Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.
 • Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh.
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý họp lý, phối họp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
 • Sử dụng thuốc họp lý, an toàn.
 • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
 • Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
 • Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế.
 • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh.
 • Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.
 • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn, tin học trình độ B.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 147 tín chỉ

Dược học

Dược
5 năm

Mục tiêu chung:

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, để sản xuất,quản lý, và cung ứng thuốc tốt, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thời gian đào tạo: 5 năm

Khối lượng kiến thức: 185 tín chỉ

Kế toán

Kế toán
4 năm

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; Có khả năng hoàn thiện và hoạch định chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán.

Kiến thức:

 • Nắm vững những nguyên lý và nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kế toán, bao gồm kế toán quản trị, kế toán tài chính, kiểm toán, đối chiếu kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế; về thống kê, phân tích, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Có kiến thức cơ bản, kỹ năng xử lý độc lập và thực hành về các phần hành của kế toán gồm các quá trình sản xuất, kinh doanh như từ kế toán tiền, nguyên vật liệu, tài sản cố định, lương, thuế, các khoản thanh toán, giá thành, tiêu thụ, đầu tư tài chính, xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Kỹ năng:

 • Biết cách tổ chức công tác kế toán, bao gồm tổ chức và xây dựng bộ máy kế toán, vận dụng hình thức kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và cung cấp thông tin thông qua hệ thống báo cáo kế toán.
 • Có năng lực thực hành thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của kế toán viên như thực hiện thành thạo các phần hành kế toán cơ bản, từ lập chứng từ, ghi sổ kể toán đến lập các báo cáo kể toán và báo cáo thuế,... để có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.
 • Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.
 • Có khả năng tự học, từ rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ kế toán

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ

Văn học

Văn học
4 năm

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Cử nhân Văn học làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học như: giảng dạy văn học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thanh, truyền hình, xuất bản và các công tác khác thuộc về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kiến thức:

Có hiểu biết cơ bản về Các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; về hội nhập quốc tế.

Ngoài việc tiếp nhận những kiến thức đại cương cơ bản, người học có được chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực văn học và ngôn ngữ; có khả năng thẩm định giá trị của các tác phẩm văn chương và có kỹ năng về nghiên cứu và phê bình văn học.

Kỹ năng:

Biết phát huy năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia vào công tác bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài.

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ.

Thú y

Thú y
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm