Trường Đại Học Thái Bình | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Đại Học Thái Bình

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
1 tháng

Tài chính- Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng
1 tháng

Kinh tế

Kinh tế
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Luật

Luật
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm