Trường Đại Học Thái Nguyên | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Đại Học Thái Nguyên

6.9
Trung bình
1 đánh giá

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Trường Đh Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh

Đã học khoá học: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại đây.

Ưu điểm

Các thầy/cô rất nhiệt tình, quan tâm đến sinh viên. Học phí và chi phí sinh hoạt rất phù hợp.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa thực sự khang trang

Trải nghiệm và lời khuyên

Em hài lòng với môi trường học tập tại Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Các bạn hãy đến để trải nghiệm và học tập tại đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm