Trường Đại học Thành Đô | Edu2Review

Trường Đại học Thành Đô

2 đánh giá
3.5
Bình thường
2 đánh giá

Chương trình

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Quản trị Khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị Khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Quản trị Văn phòng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị Văn phòng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị Kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị Kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Dược học

Dược

Dược học

Ngành

Dược

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
6.8
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
6.4
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.2
Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.6
HĐ ngoại khoá
6.8
Cơ hội việc làm
6.8
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.2
Quan tâm sinh viên
6.4
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.2

Giới thiệu

Địa điểm