Trường Đại Học Thành Đông | Edu2Review

Trường Đại Học Thành Đông

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Tài chính-ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính-ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Chính trị học

Chính trị học

Chính trị học

Ngành

Chính trị học

Luật kinh tế

Luật Kinh doanh

Luật kinh tế

Ngành

Luật Kinh doanh

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng học

Dinh dưỡng

Ngành

Dinh dưỡng học

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm